182 disponibilizări din M.A.I. Suceava

În vederea respectării ţintei de deficit bugetar şi a încadrării cheltuielilor de personal în limita alocată pentru anul 2011,  Ministerul Administraţiei si Internelor   implementează unele măsuri de redimensionare a numărului de posturi ocupate de poliţişti, jandarmi, cadre militare, funcţionari publici şi personal contractual.

Pentru încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, structurile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, organizate la nivelul judeţului Suceava, sunt în prezent în plin proces de reorganizare.

Procedura cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului, ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a fost aprobată de Ministrul Administraţiei şi Internelor prin Ordinul  nr.129/23.06.2011.

Numărul de posturi ce vor fi reduse, de la nivelul instituţiilor subordonate MAI, organizate la nivelul judeţului Suceava, este de 182, din care :

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Suceava - 25 de posturi, din care - 2 posturi de ofiţeri şi 23 de agenţi;
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava -  34 de posturi de execuţie, cu preponderenţă din sistemul de pază obiective;
Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Suceava - 81 de posturi, din care – 18 de ofiţeri; 37 de agenţi şi 26 personal civil;
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava – 38 de posturi din sistemele de pază şi radiotelefonie;
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a Judeţului Suceava -  4 posturi, din care 2 contractuali şi 2  funcţionari publici cu statut special
 

Conform  art.82 din Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare,  după finalizarea procedurilor stabilite, personalul disponibilizat rămâne la dispoziţie pentru 3 luni de zile, perioadă în care poate opta pentru posturile disponibile ce vor fi puse la dispoziţie de alte structuri, în vederea acoperirii organigramelor aprobate, urmând ca, după această perioadă, să înceteze raporturile de serviciu.     

Reorganizarea structurilor MAI are în vedere în primul rând menţinerea personalului operativ de intervenţie, asigurându-se astfel acelaşi nivel de siguranţă şi ordine publică pentru   toţi cetăţenii judeţului Suceava.

15:23
vineri, 08 iulie 2011
Autor
Andrei Jităreanu
Gazduit de Administrare Servere