Bucovina Albastră, proiect lansat la EcoForum 2010

Asociaţia “Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina”  a organizat sîmbătă, 29 mai, la Casa de Cultură Suceava, Sala Mică, manifestarea „EcoFORUM 2010”.

Manifestarea s-a adresat tuturor cetăţenilor din judeţul Suceava, tineri şi adulţi, preocupaţi de starea mediului, de calitatea apei, aerului, solului, de problema depozitării deşeurilor. Manifestarea a avut caracter de sesiune informativ-consultativă.

Au fost invitate eco-şcolile şi eco-grădiniţele, alte unităţi şcolare, cadre didactice, cercetători, elevi, studenţi, universitari, voluntari ecologişti – care şi-au prezentat proiectele legate de domeniul protejării mediului.

Au participat 170 de persoane, reprezentanţi ai unor instituţii publice (Instituţia Prefectului Suceava, Comisariatul Regional al Gărzii de Mediu Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Biblioteca Bucovinei din Suceava), ai partenerilor organizaţiei GEC Bucovina, ai mass-mediei sucevene, ai organizaţiilor societăţii civile, colective de tineri şi cadre didactice din eco-şcolile şi eco-grădiniţele sucevene, studenţi şi cadre universitare, voluntari ai organizaţiei, cetăţeni.

Au prezentat comunicări: Şcoala cu clasele I-VIII Gălăneşti, Şcoala nr. 1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, Şcoala Şcheia, Şcoala nr. 8 Suceava, Eco-Grădiniţa „Ţăndărică” Suceava, Grupul Şcolar Dumbrăveni, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, organizaţiile neguvernamentale Club Speo Bucovina şi GEC Bucovina, Centrul Bucovinean de Artă şi Cultură Romînească, Cernăuţi, Ucraina, Redacţia „Emisiuni televizate în limba romînă”, Compania Regională de Stat de TLRadio Difuziune Cernăuţi, Ucraina, CEPROHART SA Brăila, Filiala Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Accesul a fost liber şi gratuit.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „BUCOVINA ALBASTRĂ, Proiect pentru educaţia şi conştientizarea populaţiei rurale privind prevenirea poluării apelor”, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu. Implementarea acestui proiect se desfăşoară în perioada aprilie 2010 – martie 2011, în judeţul Suceava, municipiile Suceava şi Fălticeni şi localităţile rurale: Zvoriştea, Gălăneşti, Dumbrăveni, Bilca, Vereşti, Todireşti.

Între obiectivele proiectului, se află: conştientizarea locuitorilor din mediul rural cu privire la impactul asupra corpurilor de apă (de suprafaţă şi freatice) generat de aplicarea incorectă a fertilizanţilor şi de managementul defectuos al agriculturii de subzistenţă, în gospodăriile ţărăneşti, precum şi promovarea bunelor practici agricole şi a agriculturii ecologice, ca soluţii de reducere a poluării, avînd consecinţă directă asupra creşterii calităţii apei şi, implicit, a sănătăţii populaţiei şi animalelor.

GEC Bucovina promovează participarea cetăţenilor din comunităţile locale, ca parte consultantă a procesului de luare a deciziei, precum şi necesitatea informării şi conştientizării comunităţilor în scopul implicării cetăţenilor în activitatea decizională pentru menţinerea echilibrului dintre conservarea resurselor şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor în care trăiesc.

„Prin organizarea manifestării „EcoFORUM 2010”, echipa de la GEC Bucovina şi-a propus dezvoltarea unui parteneriat public-privat în domeniul managementului apelor în scopul gospodăririi durabile şi atingerea “stării bune” a corpurilor de apă din zonele rurale, pentru asigurarea unor condiţii de viaţă similare, din punctul de vedere al calităţii apelor, pentru locuitorii judeţului Suceava din mediul rural” a declarat Loreta Cauteş, vicepreşedinte al organizaţiei.

16:37
duminica, 30 mai 2010

Taguri

ONG, comunicari, din oras, ecoforum, ecologie, proiect

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere