Campanie de sprijinire a elevilor în învățământ

Instituţia Prefectului-Judeţul Suceava, prin Biroul Judeţean pentru Romi, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi cu Filiala Judeţeană a Partidei Romilor Pro Europa, sprijnă campania NOI ÎŢI DĂM RECOMANDAREA!, campanie demarată de Partida Romilor Pro Europa Bucureşti în data de 10 mai 2011 şi care se va încheia pe data de 30 iunie 2011.

poza
Campanie de sprijinire a elevilor în învățământ

Campania se adresează tuturor elevilor de etnie romă, absolvenţi ai claselor a VIII-a. care doresc să urmeze învăţamântul liceal.

      Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a alocat, la nivelul Judeţului Suceava, pentru elevii romi, un număr de 244 locuri la zi, 10 locuri la seral şi 26 locuri la frecvenţă redusă.

     Până  la această dată, Biroul Judeţean pentru Romi a eliberat un număr de 70 de recomandări. Pe această cale informăm şi restul elevilor care nu au primit recomandarea că, până pe 30 iunie 2011, se pot prezenta la sediul Biroului Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru a beneficia de recomandarea necesară înscrierii în învâmântul liceal.

     De asemenea, Instituţia Prefectului Judeţul Suceava, prin Biroul Judeţean pentru Romi, sprijină implementarea la nivelul judeţului Suceava a proiectului OPORTUNITĂŢI EGALE ÎN EDUCAŢIE PENTRU O SOCIETATE INCLUZIVĂ, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

      Proiectul este demarat de Fundaţia Roma Education Fund, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, cu Fundaţia Amare Rromenza şi cu Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială, este destinat atât copiilor romi, ne-romi, cât şi copiilor aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi are ca perioadă de implementare septembrie 2010 – august 2013.

     Scopul principal al proiectului este creşterea ratei de succes şcolar pentru copiii romi din mediul urban şi rural ca şi premisă pentru o viitoare inserţie a acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

     În urma studiului cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii, care s-a desfăşurat în perioada aprilie-mai 2011, au fost selectate în judeţul Suceava 3 şcoli beneficiare ale programului de burse, atât sociale, cât şi de merit(componentă a proiectului mai sus amintit) şi anume şcoala cu clasele I-VIII Pătrăuţi, şcoala cu clasele I-VIII Mironu(comuna Valea Moldovei), şcoala cu clasele I-VIII comuna Vereşti.

     Proiectul vizează pentru anul şcolar 2011-2012 următoarele activităţi:

Organizarea unei conferinţe naţionale cu privire la educaţia copiilor romi;
Acordarea de sprijin educaţional prin mentorat, consiliere, orientare;
Organizarea unei campanii de conştientizare de către autorităţile implicate a nevoii de dezvoltare a  unui mediu educaţional incluziv, care să ofere acces egal la o educaţie de calitate pentru toţi copiii, inclusiv pentru copiii romi.

08:46
sambata, 11 iunie 2011
Autor
Andrei Jităreanu
  • Asociația Institutul Bucovina și partenerii locali dezbat necesitatea schimbărilor în domeniul uceniciei
  • 24 de persoane, dintre care 19 copii, au fost implicate intr-un accident la Arbore
  • APAH-RO: ”Testarea și accesul la tratament în cazul hepatitelor virale au fost puternic afectate de pandemia COVID-19”
  • In ultimele 24 de ore au fost confirmate 78 noi infecții cu SARS-CoV-2 in judet
  • vezi toate stirile
Gazduit de Administrare Servere