CAS a primit peste 21.600.000 lei pentru programe de sănătate

Cea mai mare sumă distribuită de CNAS este pentru oncologie, 9.221.000 lei.

CAS Suceava a primit de la CNAS bugetul aprobat pentru derularea în anul 2011 a următoarelor subprograme: TBC (241.000 lei), HIV/SIDA (3.123.000 lei), oncologie (9.221.000 lei), boli rare (1.194.000 lei), diabet zaharat (6.765.000 lei), boli endocrine (6.000 lei), posttransplant (1.043.000 lei), ortopedie (48.000 lei), bugetul fiind comparabil cu cel alocat in anul precedent. Anunţul a fost făcut de ec. Victor Cristi Bleorţu, şeful CAS Suceava.

În vederea încheierii contractelor pentru acest an pentru derularea programelor naţionale de sănătate, furnizorii (unităţile spitaliceşti, farmaciile şi furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru dozarea hemoglobinei glicozilate) trebuie să depună la CAS Suceava, până la data de 11.02.2011, cererile, însoţite de documentele necesare.

Listele cu aceste documente, pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică, sunt afişate la sediul CAS şi pot fi găsite pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro.

După depunerea documentelor necesare, vor fi încheiate contracte cu furnizorii de servicii medicale care derulează aceste subprograme naţionale respectiv cu farmaciile, pentru eliberarea medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu, cu unităţile spitaliceşti şi cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru dozarea hemoglobinei glicozilate.

In conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr. 53/25/2011, persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele asimilate angajatorilor au obligaţia să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, până la data de 15 februarie 2011, Declaraţia-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Această Declaraţie-inventar se va depune la CAS Suceava la adresa de e-mail , precum şi pe suport de hârtie direct sau prin poştă.

Modelul declaraţiei- inventar este prevăzut in Ordinul menţionat, pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, www.cnas.ro şi pe site-ul CAS Suceava, www.cassv.ro.

Formularul editat, semnat si stampilat se depune la casele de asigurari de sanatate fără a fi însoţit de certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent.

15:32
marti, 08 februarie 2011

Taguri

CAS, CNAS, buget, programe de sanatate

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere