Cele mai multe dosare pentru venit minim suspendate, la Pătrăuţi şi Baia

În urma controlului echipelor mixte desemnate la nivelul judeţului Suceava, ca urmare a demarării de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a campaniei naţionale de verificare a modului de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind acordarea venitului minim garantat, cele mai multe nereguli s-au depistat la dosarele Primăriilor din Pătrăuţi şi Baia.

Campania a avut drept scop depistarea deficienţelor în aplicarea Legii 416/2001, cauzate atît de beneficiarii de ajutoare sociale cît şi de persoanele desemnate de primării să se ocupe de dosarele referitoare la venitul minim garantat în baza Legii 416/2010. În vederea remedierii deficienţelor apărute s-au formulat planuri de măsuri, după caz. În cadrul campaniei au fost verificate toate cele 114 primării din judeţul Suceava, numărul total de dosare referitoare la venitul minim garantat fiind de 6396, cu 16766 persoane beneficiare.

Echipele mixte (formate din inspectori de muncă din cadrul Serviciului Corp Control Relaţii de Muncă, a Serviciului Corp Control Securitate şi Sănătate în Muncă şi inspectori sociali din cadrul Compartimentului Teritorial de Inspecţie Socială Suceava) au luat la verificat 3786 dosare, adică 59,19% din totalul de 6396 dosare existente.

Primăriile cu cele mai multe dosare suspendate au fost Primăria Pătrăuţi cu 119 dosare suspendate din 313 existente şi Primăria Baia cu 114 dosare suspendate din 282 existente. Primăria cu cele mai multe dosare încetate a fost Primăria Rîşca cu 18 dosare încetate din 113 existente.

Primăriile cu procentul cel mai mare de dosare încetate raportat la numărul de dosare existente sunt Dărmăneşti - 12 dosare încetate (75%) din 16 existente, Şerbăuţi - 9 dosare încetate (50%) din 18 existente, Hîrtop - 13 dosare încetate (46.42%) din 28 existente.

Primăriile cu cel mai mare procent de dosare suspendate raportat la numărul de dosare existente sunt: Salcea - 41 dosare suspendate (50%) din 82 existente, Iaslovăţ - 6 dosare suspendate (42,85%) din 14 existente, Baia - 114 dosare suspendate (40,42%) din 282 existente.

9,28% din total dosare existente şi 15,68% din total dosare verificate au fost suspendate (594 dosare), fiind încetate 74 dosare (1,15% din numărul total de dosare existente şi 1,95% din total dosare verificate.)

14:46
luni, 20 septembrie 2010

Taguri

, dosar, suspendare, venit minim

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere