Concurs pentru selecția decanilor facultăților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Luni, 9 martie 2020, a fost emis Ordinul Rectorului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava cu privire la aprobarea organizării concursului pentru selecția decanilor celor 10 facultăți din structura USV. Potrivit Procedurii privind organizarea concursului pentru selecția decanilor facultăţilor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, la concurs se pot înscrie persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate, care nu au împlinit vârsta legală de pensionare. La înscriere, fiecare candidat va prezenta un dosar cu următoarele documente:

poza
Concurs pentru selecția decanilor facultăților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

- Scrisoarea de intenție (formularul de candidatură);
- Copie după actul de identitate;
- Adeverință din care să rezulte că este cadru didactic universitar;
- Plan de management pentru facultatea al cărei decan dorește să devină;
- Curriculum vitae;
- Angajament privind efectuarea a cel puţin 15 ore de activitate managerială, pe săptămână, în facultate;
- Copii ale actelor de studii universitare şi postuniversitare;
- Alte documente pe care le consideră utile.

Concursul public pentru selecția decanilor se va desfășura după calendarul publicat pe pagina web a universității. De asemenea, planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să fie publicate pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Alegeri. Doar candidații care au primit avizul din partea Consiliului facultății vor fi evaluați de comisia de concurs, care va fi formată din Rector și cei 4 prorectori. Menționăm faptul că membrii comisiei nu trebuie să fie în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, așa cum au fost aceste stări definite prin Legea Educației Naționale și Carta Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
În vederea selecției decanului unei facultăţi, fiecare membru al comisiei de concurs evaluează candidații, pe baza următoarelor criterii:
1. calitatea planului managerial;
2. compatibilitatea planului managerial al candidatului cu planul managerial al Rectorului;
3. cunoștințele privind legislația specifică (Carta USV, Legea Educației Naționale, Metodologia de evaluare externă a ARACIS, Planul managerial al Rectorului);
4. modul de relaționare și de comunicare;
5. componența echipei propuse pentru conducerea facultății.

Rezultatele concursului vor fi anunțate oficial pe site-ul www.usv.ro, secțiunea Alegeri. În situația în care niciun candidat nu întrunește calificativul ADMIS la toate cele 5 criterii sau nu există cel puțin 2 candidați avizați de Consiliul facultății, concursul va fi reluat, stabilindu-se un nou calendar. În acest interval, conducerea facultății va fi asigurată de către un decan interimar, numit prin Decizie a Rectorului, în termen de 3 zile de la finalizarea primului concurs.07:58
vineri, 03 iulie 2020miercuri, 18 martie 2020

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere