Decontările la CAS se mai pot face până pe 1 Iunie

Pentru lunile aprilie şi mai a.c. CAS Suceava încheie, în continuare, acte adiţionale la contractele semnate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2010, conform HG nr. 304/2011 privind modificarea HG 1389/2010 pentru aprobarea Contractului cadru pentru anii 2011-2012. Prevederile Contractului cadru pentru anii 2011-2012 se vor aplica incepând cu 1 iunie a.c., pentru lunile aprilie şi mai aplicându-se prevederile Contractului cadru şi a Normelor metodologice din anul 2010.

Bugetul pentru servicii medicale şi medicamente alocat pentru lunile aprilie şi mai este în valoare totală de 38.745.000 lei, pentru fiecare tip de asistenţă medicală bugetul repartizat fiind la nivelul consumului mediu lunar din trimestrul I 2011.

Prin prevederile Ordinului nr. 435/2011 s-a prelungit cu doua luni termenul privind obligaţia furnizorilor cu care suntem în contract de a depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, documentele justificative privind raportarea activităţii realizate în vederea decontării, prin intermediul certificatului digital, această obligaţie revenindu-le începând cu 1 iunie a.c., ne informeaza presedintele director general al CAS Suceava, Ec. Victor Cristi Bleorțu.

08:14
joi, 07 aprilie 2011
Autor
Andrei Jităreanu
Gazduit de Administrare Servere