Despăgubiri pentru pământuri de aproape aproape 2.900.000 lei

În cadrul şedinţei Comisiei judeţene Suceava pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, din data de 23.06.2011, desfăşurată la sediul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, s-au analizat  22 de dosare depuse în baza Legii nr. 290/2003:

poza
Despăgubiri pentru pământuri de aproape aproape 2.900.000 lei
- 20 dosare, cu rapoartele de expertiză, au fost aprobate de către Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cuantumul total al despăgubirilor fiind de 2.863.387,568 lei.

Precizăm că plata despăgubirilor băneşti solicitate se face, după verificarea hotărârilor comisiilor judeţene, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1120/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin Direcţia Economică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, instituţie aflată în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.      

- 1 dosar a fost respins de către Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.   290/2003.

- în cazul unui dosar pentru care s-a emis hotărâre de către comisia judeţeană, motivat de cererile beneficiarilor legii speciale, însoţite de documente justificative, s-a dispus modificarea hotărârii comisiei judeţene, în sensul rectificării unor nume aparţinând titularilor cererilor.

    

Un punct distinct pe ordinea de zi a fost analiza Hotărârii nr. 830/16.09.2010 a Comisiei municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 393/2006, prin care aceasta şi-a declinat competenţa de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiei Judeţene Suceava de aplicare a Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 ca şi comisie iniţial sesizată.

Având în vedere:

- prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, dacă pentru ”bunurile aceluiaşi proprietar sunt mai mulţi moştenitori, fiecare dintre aceştia este obligat să-i menţioneze pe ceilalţi în cererea formulată. Dacă moştenitorii domiciliază în judeţe diferite, aceştia vor trimite cererile la Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003”;

- ţinând cont de faptul că, la solicitările repetate adresate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti, aceasta nu a comunicat o motivare în drept a demersului de declinare a competenţei de soluţionare a cererilor formulate în baza Legii nr. 290/2003, s-a concluzionat că A.N.R.P. a acceptat tacit punctul de vedere formulat de către Comisia judeţeană Suceava.

Ca urmare a celor prezentate, s-a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile legale privind competenţa Comisiei judeţene Suceava pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 pentru a soluţiona cererile formulate în temeiul Legii nr. 290/2003 de către moştenitorii care domiciliază în judeţe diferite, dar solicită despăgubiri după acelaşi autor, urmând ca acestea să fie returnate Comisiei Municipiului Bucureşti Comisiei Judeţene Suceava de aplicare a Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003.

În acest sens, s-a emis o hotărâre a comisiei judeţene, dosarele ce urmează a fi transmise către Comisia Municipiului Bucureşti fiind nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Precizăm faptul că hotărârea menţionată se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, iar beneficiarii legii speciale vor fi înştiinţaţi cu adresă, prin scrisoare recomandată.

Monica Tataru

17:42
vineri, 24 iunie 2011

Taguri

, Prefectura Suceava, despagubiri, pamant

Autor
Andrei Jităreanu
Gazduit de Administrare Servere