EcoFORUM 2011: Au microfonul ecologiştii suceveni

“Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina” organizează sâmbătă, 19 februarie 2011, începând cu ora 10,00, la Casa de Cultură Suceava, Sala Mică, manifestarea judeţeană „EcoFORUM 2011”. Manifestarea se adresează tuturor cetăţenilor din judeţul Suceava, tineri şi adulţi, preocupaţi de starea mediului, de calitatea apei, aerului, solului, de problema depozitării deşeurilor, de starea spaţiilor verzi.

„Prin organizarea manifestării „EcoFORUM 2011”, echipa de la GEC Bucovina şi-a propus dezvoltarea unui parteneriat public-privat în domeniul managementului apelor în scopul gospodăririi durabile şi atingerea “stării bune” a corpurilor de apă din zonele rurale, pentru asigurarea unor condiţii de viaţă similare, din punctul de vedere al calităţii apelor, pentru locuitorii judeţului Suceava din mediul rural” declară Loreta Cauteş, vicepreşedinte al organizaţiei.

Demarat de Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina, EcoFORUM 2011 este organizat în cadrul proiectului „BUCOVINA ALBASTRĂ, Proiect pentru educaţia şi conştientizarea populaţiei rurale privind prevenirea poluării apelor”, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu. Implementarea acestui proiect s-a desfăşurat în perioada aprilie 2010 – februarie 2011, în judeţul Suceava, municipiul Suceava şi localităţile rurale din comunele: Zvoriştea, Gălăneşti, Dumbrăveni, Bilca, Vereşti, Todireşti.

La manifestare şi-au anunţat participarea circa 200 de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul protejării mediului natural şi citadin, tineri din eco-şcoli şi eco-grădiniţe, alte unităţi şcolare, cadre didactice, cercetători, elevi, studenţi, universitari, voluntari ecologişti – care doresc să îşi prezinte proiectele în domeniul protejării mediului.

Între obiectivele proiectului, se află: conştientizarea locuitorilor din mediul rural cu privire la impactul asupra corpurilor de apă (de suprafaţă şi freatice) generat de aplicarea incorectă a fertilizanţilor şi de managementul defectuos al agriculturii de subzistenţă, în gospodăriile ţărăneşti, precum şi promovarea bunelor practici agricole şi a agriculturii ecologice, ca soluţii de reducere a poluării, având consecinţă directă asupra creşterii calităţii apei şi, implicit, a sănătăţii populaţiei şi animalelor.

GEC Bucovina promovează participarea cetăţenilor din comunităţile locale, ca parte consultantă a procesului de luare a deciziei, precum şi necesitatea informării şi conştientizării comunităţilor în scopul implicării cetăţenilor în activitatea decizională pentru menţinerea echilibrului dintre conservarea resurselor şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor în care trăiesc.

15:28
miercuri, 16 februarie 2011

Taguri

ECOFORUM, GEC Bucovina, ecologie

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere