Începe înscrierea cadrelor didactice la proiectul „Profesorul - creator de soft educaţional”

Obiectivul proiectului constă în elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru 1.500 de cadre didactice din 750 de unităţi de învăţămînt preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătaţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

Proiectul educaţional „Profesorul - creator de soft educaţional" derulat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA, în calitate de partener, a intrat în linie dreaptă. Obiectivul proiectului constă în elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru 1.500 de cadre didactice din 750 de unităţi de învăţămînt preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătaţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

Selecţia cadrelor didactice care vor participa la proiect se desfăşoară pînă la 31.08.2010 pe portalul proiectului: http://profesorulcreator.siveco.ro/.

Persoanele care doresc să se înscrie în acest program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie profesori la o unitate de învăţămînt preuniversitar, să aibă bune abilităţi de utilizare a calculatorului (dovedite prin diplome, atestate, adeverinţe), să aibă spirit inovativ şi experienţă didactică. Se va promova în mod deosebit participarea tinerilor absolvenţi, a femeilor şi a cadrelor didactice care activează în mediul rural.

Absolvenţii programului de formare, ce va fi susţinut de 80 de formatori, vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile şi diplome care să ateste statutul de creator de soft educaţional. Cei aproximativ 767.439 elevi din învăţămîntul liceal, 284.412 elevi din învăţămîntul profesional şi tehnic şi 1.900.561 elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial vor fi beneficiarii indirecţi ai proiectului finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, „Investeşte în oameni!".

Prin aplicarea la clasă a aplicaţiilor de soft educaţional dezvoltate de către profesori în colaborare cu elevi pasionaţi de informatică se vor înregistra rezultate mai bune la învăţătură - prin creşterea interesului pentru studiu, dezvoltarea abilităţilor de lucru cu calculatorul, facilitarea înţelegerii fenomenelor. Proiectul realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA, contribuie la atingerea obiectivelor specifice AP 1 din POS DRU 2007-2013 prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare, furnizarea de formare continuă modernă şi de calitate.

16:12
joi, 08 iulie 2010

Taguri

MECTS, educatie, educational, profesori, soft

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere