ISU Suceava informează populația în legătură cu arderile necontrolate

Creșterea îngrijorătoare a numărului de incendii și arderi necontrolate din județul Suceava a ajuns în atenția ISU Suceava, care îndeamnă la precauție:

poza
ISU Suceava informează populația în legătură cu arderile necontrolate | Foto: ISU Suceava

„Statistica incendiilor înregistrate în ultima perioadă, în judeţul Suceava, denotă o

creştere a numărului de incendii produse la vegetaţia uscată şi arderi necontrolate, mai cu

seamă ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole sau de efectuare a

curăţeniei de toamnă.

În unele cazuri, activităţile menţionate mai sus se desfăşoară în condiţii de vânt ori fără

respectarea distanţelor de siguranţă faţă de construcţii, ceea ce poate favoriza propagarea

rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube importante.

Totodată, au fost înregistrate şi situaţii în care, pe fondul utilizării focului deschis

pentru curăţenia de toamnă, s-au generat incendii care s-au propagat la construcţii publice

(de exemplu, lăcaşuri de cult) sau la fondul silvic.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, în perioada imediat următoare vă rugăm

să acţionaţi pentru:

  - informarea şi conştientizarea populaţiei, prin angrenarea serviciului voluntar pentru

situaţii de urgenţă, cu privire la condiţiile prevăzute de lege pentru arderea miriştilor,

la riscurile generate de incendierea vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, la

măsurile care se impun în scopul prevenirii acestora, precum şi la sancţiunile care se

aplică în cazul încălcării prevederilor legale;

   - instruirea din timp a personalului care încadrează componenta preventivă a serviciului

voluntar pentru situaţii de urgenţă pentru executarea de controale de prevenire a

incendiilor la gospodării cetăţeneşti;
Persoanele fizice şi juridice ce desfăşoară acţiuni de ardere a vegetaţiei uscate,

miriştilor, gunoaielor, deşeurilor, a altor materiale combustibile, sunt obligate să

respecte prevederile reglementărilor în domeniu, punând accent pe următorul set de măsuri

de prevenire a incendiilor specifice, care pot fi completate şi cu alte reguli de prevenire

a incendiilor în funcţie de condiţiile meteo şi specificitatea zonei astfel:

 - arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile

se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se

impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea

permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

  - arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea

propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;

  - arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe

baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul

voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă.

Se impune exigenţă ridicată faţă de toţi cei care nu respectă reglementările specifice,

prin sancţionarea acestora, conform legii.

Vă reamintim că între actele normative care reglementează această activitate sunt Legea nr.

265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/22.12.2005 privind protecţia mediului, Normele

generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei

şi internelor nr. 163/2007, Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe

timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi

vegetale, aprobate prin Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative

şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 605 / 579 din 2008 şi Ordinul

comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi

pădurilor nr. 30 / 147 din 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în

România.”

11:42
vineri, 07 octombrie 2011
Autor
Andrei Jităreanu
  • Asociația Institutul Bucovina și partenerii locali dezbat necesitatea schimbărilor în domeniul uceniciei
  • 24 de persoane, dintre care 19 copii, au fost implicate intr-un accident la Arbore
  • APAH-RO: ”Testarea și accesul la tratament în cazul hepatitelor virale au fost puternic afectate de pandemia COVID-19”
  • In ultimele 24 de ore au fost confirmate 78 noi infecții cu SARS-CoV-2 in judet
  • vezi toate stirile
Gazduit de Administrare Servere