O grădiniţă privată din Câmpulung rămasă fără autorizaţia de funcţionare provizorie

Grădiniţa cu program normal din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, avînd nivelul de învăţămînt preşcolar, s-a trezit cu autorizaţia de funcţionare retrasă de MECTS.

poza
O grădiniţă privată din Câmpulung rămasă fără autorizaţia de funcţionare provizorie | (f) Bogdan Popescu | Newsme.ro

Daniel Petru Funeriu, a decis prin ordin de ministru, ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nouă unităţi de învăţămînt preuniversitar particular, începînd cu anul şcolar 2010 - 2011. Pe listă se află şi Grădiniţa cu program normal din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Decizia ministrului Educaţiei a fost luată la propunerea Agenţiei Romîne pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar (ARACIP), care, pentru a evita orice confuzie legată de reţeaua şcolară din învăţămîntul privat, a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene, în luna august 2010, situaţia funcţionării tuturor unităţilor de învăţămînt preuniversitar particular autorizate.

În urma datelor primite din teritoriu, ARACIP a considerat necesară emiterea ordinelor de ministru privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de de învăţămînt preuniversitar particular.

Potrivit legislaţiei în vigoare "se consideră desfiinţat/desfiinţată nivelul de învăţămînt, specializarea, respectiv calificarea profesională pentru care organizaţia furnizoare de educaţie autorizată să funcţioneze provizoriu nu a mai şcolarizat, din diferite motive, o perioadă minimă egală cu un ciclu de şcolarizare" (art. 31 din HG nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie).

13:02
miercuri, 01 septembrie 2010

Taguri

Daniel Funeriu, MECTS, autorizatie, gradinita

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere