Peste 20 de proiecte europene în implementare la Institutul Bucovina

Încă de la înfiinţarea acesteia, Institutul Bucovina s-a remarcat ca o organizaţie profesională pentru cooperare internațională, iar astăzi avem peste 20 de parteneriate europene în cadrul cărora activăm drept reprezentanți din partea României. Mai mult decât atât, suntem singura organizație din judeţul Suceava care are în implementare 14 proiecte europene finanțate prin programul Erasmus+.

poza
Peste 20 de proiecte europene în implementare la Institutul Bucovina

Proiectele Erasmus+ au drept scop principal schimbul de bune practici între organizaţii sau instituţii partenere de la nivel european. În mare parte, grupurile ţintă ale acestor proiecte sunt persoane care aparţin grupurilor vulnerabile sau persoane aflate în situaţii de risc, inclusiv copii şi adulţi cu diverse dizabilităţi, elevi care se confruntă cu fenomenul de bullying, migranţi, familii aflate în dificultate, persoane fără studii sau competenţe şi persoane care în urma situaţiilor traumatice cu care s-au confruntat la locul de muncă, sunt predispuşi la diverse tulburări. Aceste parteneriate îşi propun crearea unor instrumente şi utilizarea unor metode inovative prin care se doreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii, incluziunea socială, precum şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor persoanelor vizate.
Aşadar, încă de la începutul anului 2020 au fost organizate întâlniri transnaţionale în ţările partenere, iar mai apoi, întâlniri online, precum şi diverse webinarii tematice în cadrul proiectelor aflate în desfăşurare, şi anume:
 COBAlt – Cognitive Optimization by Assistive Learning Tool / Facilitarea învăţării prin dezvoltarea unui instrument digital asistiv;
 DigiFirms – The Use of Digital Media in Social Firms Practice: an European Comparison;
 SMILES – Supporting Migrants Integration Life Experience Skills / Sprijinirea incluziunii imigranţilor prin dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
 Smart4Inclusion – Skills, Motivation, Assessment, Responsibility and Training for Vulnerable People to Improve their Basic Skills and Key Competences and Enhance their Social Inclusion / Abilități, motivație, evaluare, responsabilitate și instruire pentru persoanele vulnerabile în vederea dezvoltării abilităților de bază și a competențelor cheie și a facilitării incluziunii sociale;
 PAFYP – Parenting Awareness For Young People / Importanţa sensibilizării tinerilor cu privire la abilităţile parentale;
 TRAFFIR – TRauma Awareness For FIrst Responders/ Sensibilizarea echipajelor de prim ajutor cu privire la efectele traumei;
 HyperClean4HORECA – advancing hygiene and CLEANing training for HORECA SMEs/ Promovarea instruirii pentru igienă și curăţenie pentru întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul HORECA.
În luna septembrie a anului 2020, alte şapte proiecte Erasmus+ în cadrul cărora Institutul Bucovina este partener, au fost aprobate şi au avut loc deja primele întâlniri online, care, de regulă, se desfăşurau în ţara din care coordonatorul de proiect provenea şi pe parcursul cărora partenerii aveau ocazia să se cunoască, să îşi prezinte organizaţia, ca mai apoi să fie stabilite sarcinile şi responsabilităţile fiecărui partener, precum şi calendarul proiectului. Prin urmare, proiectele noi sunt următoarele:
 VOICE – Cooperation to Combat Cyber-bullying and Hate Speech in (Pre-)Primary Schools/ Cooperare pentru combaterea Cyber-bullying -ului și discursului instigator la ură în mediul școlar;
 BEING a FEMALE ENTREPRENEUR: Reimagine your Professional – self through Culture/ FII O FEMEIE ANTREPRENOR: regândește profesia ta și te descoperă prin cultură;
 IDEA – Inclusion, Disability, Employment in Act/ Incluziune, Dizabilitate, Angajabilitate;
 M-LEARN – Mentoring for Social Change and Life-Long Learning/ Mentorat pentru schimbări sociale și învățare pe tot parcursul vieții;
 PEPA – Peer Empowerment Programmme for Achievement of Migrant Women/ Program de împuternicire de la egal la egal pentru incluziunea femeilor migrante;
 WOMIN – Women are in: Skills and competences for Work and Entrepreneurship/ Femeile sunt implicate: abilități și competențe pentru muncă și antreprenoriat;
 YOPEVA – Young People with Values/ Tineri cu valori.
Mai mult decât atât, pe parcursul lunii octombrie au fost depuse alte 11 proiecte Erasmus+ în cadrul cărora participăm ca parteneri şi pentru care se aşteaptă un răspuns în primăvara anului 2021.
Pentru o mai bună desfăşurare a proiectelor şi pentru a atinge obiectivele propuse, Institutul Bucovina a semnat acorduri de parteneriat cu diverse instituţii şi asociaţii de la nivel local şi judeţean, organizând numeroase activităţi în care au fost implicaţi atât specialişti în diverse domenii, cât şi elevi şi profesori. De asemenea, evenimentele online, şi anume webinariile tematice, realizate în perioada pandemiei s-au dovedit a fi un real succes, având un număr mare de participanţi din diverse colţuri ale ţării, precum şi din Republica Moldova şi fiind totodată interactive, găsindu-se răspunsuri la întrebările adresate sau soluţii la problemele identificate.
Asociaţia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina îşi propune să stabilească şi să dezvolte în continuare parteneriate fructuoase în cadrul proiectelor Erasmus+ cu organizaţiile şi instituţiile interesate, precum şi să organizeze evenimente online. Pentru a fi la curent cu activităţile desfăşurate de Institutul Bucovina, vă invităm să ne vizitaţi şi să apreciaţi pagina noastră de Facebook Organizaţia Institutul Bucovina (https://.bucovina), iar dacă doriţi să vă implicaţi şi să colaborăm în diverse proiecte Erasmus+, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la adresa: , persoană de contact: Alina Adomnicăi.


18:12
joi, 19 noiembrie 2020

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere