Poliţia de frontieră Suceava – decapitată

„În urma reţinerii la începutul lunii februarie, de către autorităţile competente, a 60 lucrători din cadrul Sectorului P.F. Siret pentru fapte grave de corupţie, conducerea I.G.P.F. a dispus Serviciului Control al I.G.P.F. verificarea, în regim de urgenţă, a activităţii Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava, în scopul evaluării rezultatelor obţinute, a competenţei şi capacităţii managementului, analizării indicatorilor specifici de performanţă, a modului de implementare a programelor şi strategiilor prioritare ale P.F.R., cât şi a identificării şi corectării deficienţelor constatate.

poza
Poliţia de frontieră Suceava – decapitată

Din verificările efectuate, au fost constatate deficienţe în activitatea managerială, precum şi neglijenţă sau lipsă de preocupare în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu manifestată de ofiţerii cu funcţii de conducere din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava şi Sectorului P.F. Siret, astfel: ineficienţa controalelor desfăşurate; ineficienţa muncii operative şi informative; insuficientă implicare în combaterea traficului ilegal cu ţigări; lipsă de fermitate în aplicarea unor măsuri disciplinare.

De asemenea, s-a constatat neimplicarea sau implicarea superficială a ofiţerilor cu funcţii de conducere în activităţile de prevenire şi combatere a corupţiei interne, rezultatele la nivel teritorial pe acesta linie fiind nule.

Ca urmare a celor constatate, a fost dispusă măsura cercetării prealabile faţă de nouă ofiţeri, din care cinci cu funcţii de conducere, astfel: şeful I.J.P.F. Suceava, adjunctul şefului de inspectorat, şeful Sectorului P.F. Siret, şeful Biroului C.I.T., şeful Biroului S.C.T.F., precum şi alţi patru ofiţeri operativi din cadrul I.J.P.F. Suceava. La finalizarea cercetării prealabile, în conformitate cu prevederile legale, faţă de cei în cauză vor fi luate măsurile ce se impun, în funcţie de gravitatea faptelor.

Alţi 3 ofiţeri din cadrul I.J.P.F. Suceava au fost atenţionaţi, fiind dispuse un număr de 28 de măsuri organizatorice, respectiv de remediere a disfuncţiilor şi deficienţelor constatate atât la nivelul I.J.P.F. Suceava cât şi la nivelul S.P.F. Şiret.

Totodată, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a aprobat eliberarea din funcţiile de conducere, la cerere, a şefului I.J.P.F. Suceava şi a adjunctului şefului de inspectorat. În acest context, pentru asigurarea continuităţii exercitării actului managerial la nivelul conducerii Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava vor fi împuterniciţi doi ofiţeri operativi.

Activitatea de evaluare va continua la nivelul tuturor structurilor subordonate Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră”, se arată într-un comunicat al Poliţiei de Frontieră Române.

Aşadar, au demisionat comisarul-şef Gheorghe Ieremie şi adjunctul său, comisarul-şef Constantin Mihai Prelipcean. Printre cei care vor fi cercetaţi prealabil se numără şeful Sectorului de Poliţie de Frontieră Siret, comisarul-şef Nelu Fediuc, şeful Biroului de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere, comisarul Marian Cosovanu, şi şeful Biroului Supravegherea şi Controlul Trecerii Frontierei, subcomisarul Dănuţ Tcaciuc.

19:51
miercuri, 23 februarie 2011

Taguri

IJPF

Autor
Mugur Geu
Gazduit de Administrare Servere