Recomandările ISU pentru prevenirea incendiilor pe timpul caniculei

ISU Bucovina anunţă că din analiza statisticii incendiilor pe ultimii trei ani reiese că, în perioada cu temperaturi ridicate a anului se produce un număr ridicat de incendii avînd drept cauză focul deschis efectuat pentru distrugerea resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate din curţi, grădini şi terenuri.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, prin Inspecţia de Prevenire prezintă măsurile ce trebuie respectate pe timpul caniculei pentru prevenirea producerii unor incendii la resturi menajere, furajere sau la vegetaţia uscată din curţi şi grădini.

De cele mai multe ori, cetăţenii au efectuat arderea miriştilor, resturilor menajere fie a vegetaţiei uscate pe timp de vînt fie amplasînd grămezile ce urmau a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce a condus la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, arderile producînd pagube mari.

Pe fondul cronicizării vitezelor accentuate ale vîntului, a temperaturilor mai ridicate dar şi al nerespectării de către unii proprietari de terenuri a legislaţiei în vigoare se înregistrează o înrăutăţire a situaţiei operative, comparativ cu anii precedenţi, privind creşterea numărului de incendii generate prin arderea vegetaţiei uscate.

Pentru a preveni apariţia unor situaţii de urgenţă, membrii ISU Bucovina fac un apel la populaţie, instituţii şi agenţi economici de a respecta următoarele măsuri preventive:

  • Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vînt este interzisă;
  • Arderea resturilor vegetale, vegetaţiei uscate, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurîndu-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
  • Arderea vegetaţiei uscate se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurîndu-se supravegherea permanentă a arderii;
  • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc, respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hîrtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc, fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare;
  • Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;
  • Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor;
  • Aruncarea la întîmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

ATENŢIE!
În zonele împădurite sunt interzise accesul autovehiculelor proprietate personală pe drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din curăţarea păşunilor şi a terenurilor agricole limitrofe la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii, fumatul şi focul deschis în afara locurilor special amenajate, precum şi instalarea corturilor şi a suprafeţelor de picnic.

10:47
marti, 10 august 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere