Suceava: Posturi libere în învățământ

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 13 iulie 2011 se organizează în două centre de concurs, conform următoarei alocări de posturi/catedre:

- Centrul 1, Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” Suceava: învăţători, educatoare, limba şi literatura română, limbi străine şi limbi materne, istorie, geografie;

- Centrul 2, Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 „Miron Costin” Suceava: discipline tehnice

(ingineri şi maiştri instructori), biologie, chimie, fizică, socio umane (economie, educaţie antreprenorială, filosofie, psihologie), posturi în cluburi ale copiilor, educaţie fizică şi sport, educaţie muzicală, educaţie plastică, învăţământ special, matematică, informatică, religie ortodoxă şi penticostală.

În aceste centre se vor desfăşura următoarele activităţi:

- înscrierea candidaţilor pentru titularizare, detaşare sau suplinire (14-24 iunie 2011);

- validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) (4 -6 iulie 2011);

- organizarea probelor practice în profilul postului (8-11 iulie 2011);

- desfăşurarea probei scrise (13 iulie 2011);

- afişarea rezultatelor (18 iulie 2011);

- înregistrarea contestaţiilor (18-19 iulie 2011);

- afişarea rezultatelor finale (21 iulie 2011);

- repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs, a candidaţilor admişi la concursul din 13 iulie 2011 (22-25 iulie 2011);

- înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor/opţiunilor candidaţilor pentru etapa de repartizare în alte centre de concurs/judeţe (27-28 iulie 2011);

repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 în alte centre de concurs/judeţe, pe posturi vacante titularizabile rămase neocupate după prima etapă de repartizare (29 iulie 2011);

10:31
marti, 07 iunie 2011

Taguri

Suceava, invatamant, posturi libere

Autor
Andrei Jităreanu
Gazduit de Administrare Servere