8 milioane euro pentru investiţii în modenizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Vatra Dornei

Consiliul Judeţean Suceava implementează, alături de autorităţile locale beneficiare şi operatorul regional ACET S.A, proiectul privind „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial - Mediu, Axa prioritară 1, în valoare de 120 milioane euro.

poza
8 milioane euro pentru investiţii în modenizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Vatra Dornei
Conform prevederilor din Master-planul aprobat de către deliberativul judeţean, în prima etapă se vor realiza investiţii în 5 aglomerări urbane care au peste 10.000 locuitori fiecare: Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Vatra Dornei şi Gura Humorului.

Investiţiile cuprind lucrări privind reabilitarea instalaţiilor de captare şi aducţiune a apei, extinderea sau modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, reabilitarea sau construirea de staţii de epurare, de tratare şi pompare a apei precum şi realizarea reţelelor de distribuţie.

Pentru aglomerarea Vatra Dornei sunt prevăzute investiţii în valoare de 8.145.560 euro, din care 7.745.560 euro pe componenta canalizare şi 400.000 euro pentru alimentare cu apă.

În ceeea ce priveşte componenta de apă uzată (canalizare) lucrările au în vedere reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare, construirea a 7 noi staţii de pompare a apelor uzate, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de 1500 metri.

Investiţiile privind alimentarea cu apă presupun reabilitarea staţiei de captare „ROŞU” , a staţiei de tratare a apei, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie pe o lungime de 12.600 metri (12,6 km).

Trebuie subliniat faptul că gradul de conectare al populaţiei municipiului  Vatra Dornei la sistemul de canalizare va creşte de la 56% (în prezent) la 95%, după finalizarea investiţiei.

În legătură cu stadiul proiectului, Daniel Cadariu a dorit să reamintească faptul că întreaga documentaţie a acestuia, necesară aprobării finanţării, va fi depusă la Bruxelles în trimestrul al-III-lea al anului curent, urmînd ca după această etapă să fie semnat contractul de finanţare şi organizate licitaţiile de execuţie, iar la începutul anului 2011 să înceapă lucrările.

13:37
duminica, 16 mai 2010

Taguri

CJ Suceava, Daniel Cadariu, apa, apa uzata, din judet, infrastructura, investitii

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere