Aprobare de proiecte în Consiliul Judeţean Suceava

În urma şedinţei ordinare organizate astăzi de Consiliul Judeţean Suceava, s-au aprobat astăzi mai multe proiecte de hotărîre.

Aşadar, s-a aprobat în primă fază utilizarea sumei de 3.666.273,97 lei pentru acoperirea golului de casă rezultat ca diferenţă între încasările şi plăţile anului 2009, altele decît cele reprezentînd veniturile şi cheltuielile din fonduri externe nerambursabile postaderare. Anul trecut veniturile nu s-au închis, CJ avînd în discuţie nişte vînzări de bunuri, imobile şi terenuri care nu s-au materializat, iar pentru închiderea unor cheltuieli.

Ulterior, a fost aprobat proiectul privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea unor instalaţii termice, electrice şi sanitare şi reamenajarea spaţiilor din Palatul Administrativ Suceava”. Comisiile de Buget-Finanţe şi Urbanism au avizat favorabil cu majoritate de voturi, acest proiect trebuind aplicat de urgenţă, luîndu-se în calcul şi intrarea în Palatul Administrativ care trebuie amenajată. Potrivit domnului Flutur, există în Palat instalaţii din anii 1970 care trebuie înlocuite. De altfel, dînsul a menţionat faptul că „drămăluirea banilor este una foarte atentă. Atît timp cît o instituţie ca Palatul Administrativ reprezintă cartea de vizită a judeţului, este necesar un minim efort de reabilitare corespunzătoare. Faţada va rămîne neschimbată, deşi ar merita.” Astfel, cinci miliarde lei vechi vor fi direcţionaţi pentru lucrări la clădirea Palatului Administrativ.

Un alt proiect important care a fost aprobat îl reprezintă îl reprezintă bugetul propriu al judeţului Suceava şi a unităţilor subordonate, pe anul 2010. Flutur a menţionat faptul că veniturile pentru anul 2010 sunt 408 milioane RON, în timp ce în anul 2009, veniturile s-au ridicat la suma de 357 milioane RON. Componenţa veniturilor în mare o reprezintă 139 milioane RON defalcate din TVA, 110 milioane RON subvenţii de la bugetul de stat, subvenţii pentru persoanele cu handicap şi, mai nou, subvenţiile agricole, urmate de proiectele de finanţare externă. Structura cheltuielilor este următoarea: pe primul loc ca greutate este 36,5 % reprezentate de proiecte pe fonduri europene nerambursabile postaderare (87 milioane RON –  drumuri, 37 milioane proiectul Managementul Deşeurilor, Cetatea de Scaun şi Ambulatoriul); protecţia socială reprezintă 31% şi restul de 60% funcţionarea direcţiei de protecţie socială. Singurii care nu au aprobat bugetul au fost membrii PSD, aceştia reclamînd fondurile importante care merg la asistenţă socială.

Unul din proiectele cele mai controversate este „Drumul Lemnului”, un proiect cu tradiţie şi specific pentru zona Bucovina. „Acesta poate constitui o temă de cercetare pentru generaţiile care lucrează în domeniu, atît cît poate aduce şi interes turistic. Un proiect de semnificaţie deosebită în agenda noastră culturală” afirmă domnul Flutur. Acest proiect a fost avizat de comisia Buget-Finanţe, dar acelaşi lucru nu s-a întîmplat şi cu Comisia de Tineret. În urma discuţiilor pe marginea proiectului, acesta a fost într-un final aprobat.

Ulterior, au fost aprobate proiectul de desemnare a componenţei comisiilor de evaluare a managementului şi de soluţionare a contestaţiilor la instituţiile de cultură de interes judeţean, subordonate Consiliului Judeţean Suceava şi proiectul de hotărîre privind numărul de personal, a funcţiilor publice, a organigramei şi a statutului de funcţii ale Consiliul Judeţean Suceava. Aici există noutăţi, reducîndu-se numărul de posturi cu 7, în aparatul Consiliul Judeţean, rezultînd numărul total de 188 de persoane, din care 158 personal de specialitate şi 30 personal de deservire. Au mai fost aprobate proiectul în privinţa numărului de personal, a funcţiilor publice, a organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Suceava şi ale Camerei Agricole Judeţene Suceava.

Aprobate au fost şi proiectele de schimbare a denumrii şi destinaţiei Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pojorîta, respectiv Zvoriştea în Centrele de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Pojorîta şi Zvoriştea.

În urma şedinţei de consiliu local, 133 de angajaţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială îşi vor pierde locul de muncă.09:43
sambata, 27 februarie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere