Cinci localităţi sucevene au PUG-uri expirate

Consiliul Judeţean coordonează, prin structura sa de specialitate, activitatea de amenajarea teritoriului şi urbanism de la nivelul judeţului. În momentul de faţă, prioritară este actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor, deoarece 27 dintre acestea au PUG-uri cu termenul de valabilitate expirat. Aceste localităţi au început procedurile pentru actualizare, documentaţiile lor fiind în diferite faze.

poza
Cinci localităţi sucevene au PUG-uri expirate

Documentaţiile care stau la baza întocmirii PUG-urilor trebuie să prevadă, ca o componentă importantă, delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, a zonelor de risc natural (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii) şi a altor zone protejate (siturile industriale dezafectate sau părăsite).

Un caz special la acest capitol îl constituie localitățile care au pe teritoriul lor monumente istorice cu valoare de patrimoniu mondial, înscrise în lista UNESCO: Suceava, Arbore, Mănăstirea Humorului, Vatra Moldoviţei, Pătrăuţi, Dolhasca şi Gura Humorului.

Dintre cele 7 localități, 5 au PUG-urile expirate, fiind începute însă procedurile pentru întocmirea documentaţiilor în vederea actualizării acestora.

În cadrul documentațiilor de urbanism, pentru localitățile susmenționate, se urmărește în mod deosebit delimitarea zonei de protecție a monumentelor și stabilirea regulilor de construire în cadrul zonei, lucru care se concretizeaza prin întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale.

Întrucât aceste documentaţii de detaliu (PUZ-uri) se finanţează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin “Programul de elaborare sau actualizare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial”, în cursul lunii aprilie 2010, conducerea Consiliului Judeţean Suceava a făcut demersuri pentru includerea a 6 localităţi în program, având în vederea faptul că, cea de-a 7-a localitate, comuna Mănăstirea Humorului, are deja asigurată finanţarea din anul 2009. 

12:35
luni, 10 mai 2010

Taguri

, CJ Suceava

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere