Consiliul local a votat criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale

Pentru a obţine o locuinţă socială se ia în calcul suprafaţa de locuit a solicitantului, numărul de copii din familie şi chiar starea de sănătate a titularului cererii sau membrilor familiei.

poza
Consiliul local a votat criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale Financiarul.com

Consilierii locali au aprobat ieri, în şedinţă ordinară, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a unei locuinţe sociale din fondul. Familiile sau persoanele singure care solicită repartizarea unei locuinţe sociale trebuie să aibă un venit mediu net lunar pe persoană, relizat în ultimile 12 luni, sub nivelul cîştigului salarial mediu net lunar pe economie.

În ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, pot beneficia de locuinţe sociale: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii cu vîrsta de pînă la 35 ani, tinerii proveniţi din instituţii de orcrotire socială şi care au împlinit 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi deportaţii în străinătate.

Cei care nu pot beneficia de locuinţa socială sunt persoanele care deja deţin în proprietate o locuinţă sau au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990, persoanele care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe sau care deţin, în calitate de chiriaş, o locuinţă.

Criteriile, stabilite în ordinea indicată de lege, sunt: condiţiile de locuit ale solicitanţilor, numărul copiilor familiei solicitante, starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora şi vechimea cererii.

09:33
sambata, 01 mai 2010

Taguri

, Primaria Suceava

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere