Distanţe minime obligatorii pentru construcţiile aflate în vecinătatea drumurilor

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice care traversează localităţile rurale, au fost efectuate o serie de modificări legislative, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010, care reglementează distanţe clare în ceea ce priveşte construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor.

Astfel, pentru drumurile naţionale şi judeţene, distanţa dintre axul drumului şi gardurile care delimitează proprietăţile, va fi de minimum 26 metri, respectiv 24 metri. În cazul drumurilor comunale, această distanţă va fi de minimum 20 metri.

Aceste noi prevederi trebuie respectate de către autorităţile administraţiei publice locale atît la elaborarea PUG-urilor cît şi la eliberarea autorizaţiilor de construcţie, în sensul solicitării avizului de la admistratorul drumului respectiv, pentru toate construcţiile care se vor ridica în vecinătatea acestuia.

În ceea ce priveşte procedura de autorizare a executării construcţiilor, dorim să readucem la cunoştinţa autorităţilor administraţiilor publice locale cadrul legislativ, reglementat atît de Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor cît şi de Normele metodologice de aplicare a acesteia, publicate la sfîrşitul anului 2009.

Astfel, pentru investiţiile care depăşesc raza unei unităţi administrativ– teritoriale (reţele de alimentare cu apă, ruta ocolitoare a unei localităţi, magistrale de transport a energiei electrice), certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie sunt eliberate de către Preşedintele Consiliului Judeţean, pe baza avizelor primarilor.

Pentru investiţiile care se realizează pe teritoriile administrative ale unei localităţi, în cazul comunelor, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire sunt eliberate de către primari, cu avizul structurii de specialitate a Consiliului Judeţean, pentru toate categoriile de lucrări, cu excepţia locuinţelor şi anexelor gospodăreşti ale acestora. În cazul oraşelor, Consiliului Judeţean emite avizul doar pentru construcţiilor aflate în vecinătatea zonelor de protecţie a monumentelor istorice.

De asemenea, trebuie precizat faptul că în urma completării cadrului legislativ cu Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, atribuţiile Consiliului Judeţean de eliberare a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construcţie pentru lucrările din extravilanul localităţilor, au fost preluate de către primării.

13:13
luni, 10 mai 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere