Evaluarea finală a pagubelor: 83,8 milioane euro

Prefectura a dat recent un comunicat cu situaţia finală a pagubelor provocate de inundaţii din judeţul Suceava.

poza
Evaluarea finală a pagubelor: 83,8 milioane euro

Cele mai multe pagube le-a înregistrat Ministerul Administraţiei şi Internelor - 204023,5 mii lei. (reţele de alimentare cu apă - 1,8 km -     690,5 mii lei, uzine de apă - 7 buc - 2079,982 mii lei, staţii de epurare a apei - 2 buc. - 2400 mii lei, reţele de canalizare - 0,7 km -     55,65 mii lei, 13294 fântâni şi puţuri de adâncime, drumuri judeţene - 145,38 km - 17390,702 mii lei, drumuri comunale - 917,42 km - 110324,643 mii lei, străzi comunale - 11,4 km - 501,2 mii lei, 122 poduri - DJ 29 + DC 93 - 67711,97 mii lei, 581 podeţe (DJ 38 + DC 543) >    2808,9 mii lei, apărări de mal din administrarea autorităţilor administraţiei publice locale - 60 mii lei şi un post poliţie Zvoriştea afectat 1950

Multe pagube s-au înregistrat la lucrările de infrastructură, drumuri naţionale şi poduri pe drumuri naţionale, căi feroviare (74076,9 mii lei). Drumurile însumează 29669,2 mii lei, în timp ce pagubele la căile ferate ajung la 44407,3 mii lei.

Cele 1051 case avariate au adus pagube de 2707,542 mii lei, 35 case distruse - 1463,024 mii lei, iar 186 casele în pericol ajung la 5108,78 mii lei. Per total, 9279,3 mii lei.

 
Ministerul Agriculturii a înregistrat pagube totale de 44452,15 mii lei, din care  agricultură  (12573 ha) - 24224 mii lei, silvicultură (1578,65 ha + D.F.+ podeţe + clădire + material lemnos + utilaje + păstrăvărie) -11518,150 mii lei, - îmbunătăţiri funciare(construcţii hidrotehnice, canale, drumuri antierozionale, diguri şi baraje) - 8710 mii lei.

 

Cele 23 şcoli şi o grădiniţă afectate înregistrează pagube de 1464,75 mii lei.

Ministerul Mediului şi Pădurilor are pagube de 7316,645 mii lei, reprezentînd lucrări de apărare împotriva inundaţiilor: diguri, baraje şi apărări de mal din administrarea acestuia.

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are pagube de 1502 mii lei (şapte lăcaşuri de cult, obiective de patrimoniu naţional cultural)

19:07
miercuri, 14 iulie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere