Încă 23 milioane euro pentru lucrări pe apă şi canalizare în municipiu

În cadrul proiectului judeţean privind „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial - Mediu, Axa prioritară 1, se vor realiza, în prima etapă, investiţii în 5 „aglomerări urbane”: Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Vatra Dornei şi Gura Humorului. Valoare totală a acestor investiţii, pentru apă şi canalizare, depăşeşte suma de 120 milioane euro.

poza
Încă 23 milioane euro pentru lucrări pe apă şi canalizare în municipiu

Investiţiile întregului proiect judeţean cuprind lucrări privind reabilitarea instalaţiilor de captare şi aducţiune a apei, extinderea sau modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, reabilitarea sau construirea de staţii de epurare, de tratare şi pompare a apei precum şi reabilitarea/extinderea reţelelor de distribuţie.

Pentru municipiul Suceava sunt prevăzute investiţii în valoare totală de aproape 23 milioane euro, din care 9,5 milioane euro pe componenta alimentare cu apă şi 13,4 milioane euro pentru canalizare.

În ceea ce priveşte componenta alimentare cu apă, investiţiile vor cuprinde reabilitarea cîmpului de puţuri de captare Berchişeşti, reabilitarea staţiei de tratare Mihoveni, reabilitarea reţelei de distribuţie existente, pe o lungime de 22 km, extinderea reţelei de distribuţie a apei, pe o lungime de 37 km în cartierul Iţcani, zona Aleea Dumbrăvii şi Tătăraşi.

Gradul de conectare al populaţiei din municipiu la sistemul centralizat de alimentare cu apă va creşte de la 96% (în prezent) la 99%, după finalizarea investiţiei.

Reabilitarea conductelor de distribuţiei a apei se va face pentru un  număr de 50 străzi din municipiul Suceava, după cum urmează: St. O. Iosif, Ana Ipătescu, Aurora, Avîntului, Bogdan Vodă, Cîmpului, Cireşilor, Dimitrie Cantemir, Dionisie Para, Duzilor, Erolilor, Eudoxiu Hurmuzachi, G Urache, Gherasim Buliga, Ilie Ilaşcu, Ioan Păun, Ion Grămadă, Ion Vodă Viteazul, Lascăr Luţia, Luceafărului, M. Kogălniceanu, Măgurei, Mărăşeşti, Mircea Damaschin, Muncii, Nicolae Milescu, Păcii, Petru Rareş, Prieteniei, Rulmentului, S. Isparescu, Staţiunii, Tipografiei, Zamca, Zefirului, Calea Obcinilor, Victoriei, Petuniilor, Curtea Domnească, Dimitrie Onciu, Vasile Alecsandri, Ştefan cel Mare, Bujorilor, Calea Burdujeni, Calea Unirii – Mircea Damaschin, Slt. Turturică, C. Moraru, Grigore Antipa.
 

 

Pe componenta canalizare se vor realiza următoarele investiţii: reabilitarea reţelei de canalizare, pe o lungime de 15,3 km, extinderea reţelei de canalizare, pe o lungime de 38,3 km, în zonele: cartier Iţcani, Aleea Dumbrăvii, Tătăraşi, Lanişte, strada Pictor Panaiteanu şi anumite zone din cartierul Burdujeni, populaţia din aceste zone care va beneficia de canalizare ridicîndu-se la 9260 locuitori, construirea unei noi staţii de pompare în municipiu, extinderea staţiei de epurare a apelor uzate – unitatea de dezinfecţie şi reabilitare staţie de pompare apă uzată Tăbăcărie.

Gradul de conectare al populaţiei din municipiu la sistemul de canalizare va creşte de la 91% (în prezent) la 96%, după finalizarea investiţiei.

Reabilitarea conductelor de canalizare se va face, de asemenea, pentru un  număr de 50 străzi din municipiul Suceava: 22 decembrie, Aleea Dumbrăvii, Jupiter, Venus, Amurgului, Aurel Vlaicu, Avîntului, Baladei, Bazelor, Bistriţei, Bujorilor, Bd. 1 Mai, George Enescu, Calea Obcinilor, Calea Unirii, Cărămidarilor, Cernăuţi, Cuza Vodă, Depoului, Dimitrie Cantemir, Eroilor, Florilor, Baladei, Prieteniei, Gării, Gheorghe Doja, Grigore Antipa, Iacob Zadik, Lazăr Vicol, Măgurei, Mircea Damaschin, Mitocului, Narciselor, Oituz, Păcii, Prieteniei, Privighetorii, Rarău, Şeptilici, Slătioarei, Şoimului, Staţiunii, Tineretului, Universităţii, Aurora, Păcii, Duzilor, Castanilor, Brînduşei, Ştefan Dracinschi.

Modernizarea prin POS Mediu a infrastructurii de apă şi canalizare a municipiului Suceava este al doilea marea proiect în domeniu, după proiectul ISPA, în valoare de peste 52 milioane euro, aflat la această dată în execuţie.

Municipiul Suceava a mai beneficiat de lucrări de etindere a reţelelor de apă şi canalizare în cartierul Iţcani, în valoare de aproximativ 240.000 euro, prin intermediul fondurilor guvernamentale alocale în baza OG 7/2006 privind Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.10:25
duminica, 20 iunie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere