Sucevenii sunt aşteptaţi să depună proiecte în programul Casa Verde

Consiliul Judeţean Suceava încurajează cât mai mulţi proprietari de imobile, persoane fizice, să depună proiecte în cadrul Programului „Casa Verde”, care este operaţional  începând cu data de 1 iulie 2010.


Programul se adresează exclusiv persoanelor fizice şi are în vedere acordarea de finanţări pentru instalarea unor sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă sau pentru înlocuirea sistemelor clasice de încălzire, astfel: până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare; până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură; până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de paleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Judeţul Suceava are alocată pentru acest program suma de aproape 3,5 milioane lei, pentru care de la începutul derulării programului (1 iulie 2010) şi până în prezent au fost depuse un număr de 66 proiecte, din care 58 sunt pentru panouri solare, suma totală solicitată fiind de 402.000 lei.

Deoarece ne dorim ca în judeţul Suceava proiectele ce vor fi depuse să “utilizeze” integral suma disponibilă, respectiv 3,1 milioane lei, facem cunoscute încă o dată condiţiile pe care trebuie să le îndeplineacă solicitantul: să  fie persoană fizică cu domiciliul pe teritoriul României; să aibe calitatea de proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; să nu aibe obligaţii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare; în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu a sponsorizat activităţi cu efect negativ asupra mediului.

Dosarele de finanţare nerambursabilă se vor depune la Agenţia Judeţeană de Protecţia Mediului Suceava iar detaliile suplimentare se pot obţine din Ghidulul de finanţare al Programului, disponibil pe site-ul Administraţiei Fondului de Mediu (www.afm.ro) dar şi prin intermediul compartimentul specializat al Consiliului Judeţean Suceava.

În concluzie, dorim să subliniem faptul că la această dată suma disponibilă, în cuantum de 3,1 milioane lei, permite finanţarea a încă aproximativ 440 de proiecte în cadrul Programului “Casa Verde”, astfel încât numărul total al beneficiarilor, persoane fizice din judeţul Suceava, va putea fi de peste 500.

15:46
joi, 15 iulie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere