Luhan: Comisia şi regiunile ar trebui să comunice mai bine în sistem de parteneriat

Parteneriatele europene în domeniul inovării sunt prioritare, după cum reiese din initiaţiva Comisiei Europene intitulată „Uniunea inovării”. Parteneriatele la nivel european, naţional şi regional, în sectorul public şi în cel privat vor intensifica activităţile de cercetare şi dezvoltare, vor susţine investiţiile, vor accelera procesul de standardizare şi vor impulsiona cererea. Prin urmare, sunt necesare eforturi susţinute pentru a crea şi dezvolta astfel de parteneriate.

„Deseori regiunile nu cunosc regulamentele, oportunităţile şi perioadele de valabilitate a unor programe de finanţare. Printr-o mai bună comunicare a Comisiei, cele 271 regiuni definite la nivel european ar putea beneficia de mai multe finanţări si mai substanţiale, acordate într-un timp mai scurt. Doar câteva regiuni din Germania si-au creat canale de comunicare concrete în special prin reprezentanţele deschise la Bruxelles”, a precizat Petru Luhan, europarlamentar, membru în Comisia pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European.

Comisia Europeană a răspuns prin comisarul Johannes Hahn (Austria) interpelării europarlamentarului PD-L/PPE Petru Luhan „Comisia a reorientat politica de coeziune pentru perioada 2007-2013, prevăzând 86 miliarde EUR (din care 65 de miliarde EUR din Fondul European de Dezvoltare Regionala) pentru investiţii în dezvoltarea capacitaţii de cercetare şi inovare în statele membre şi în regiunile acestora[1].”

„Desigur că identificarea şi valorificarea potenţialului creativ depind de gradul de implicare a actorilor de la nivel local şi regional. Cred că această perioadă de criză economică ne aduce în situaţia de a identifica şi lua în considerare aspecte şi zone de potenţial neglijate pana în momentul de faţă. Strategiile de specializare inteligenta a regiunilor ne vor pune în faţa unor alegeri strategice. Este momentul asumării unor decizii de dezvoltare pe termen lung”, a declarat Petru Luhan.

După cum este precizat în răspunsul Comisiei, aceste strategii ar trebui să fie însoţite de măsuri adiacente de îmbunatăţire a conditiilor-cadru pentru cercetare şi inovare, prin alinierea sprijinului acordat prin Fondul European de Dezvoltare Regională la priorităţile Programului Naţional de Reformă şi prin valorificarea completa a flexibilităţii programelor de politica regionala pentru a redirecţiona finanţarea în acest scop. In plus, pentru a asista regiunile in acest proces, Comisia va lansa în 2011 o platformă de specializare inteligenta , necesară pentru diseminarea de informaţii şi pentru a asigura un feed-back către regiuni. Instituirea unei platforme de învăţare va consolida capacităţile şi competenţele în acest domeniu şi va sprijini schimburile de experienţă.


13:51
miercuri, 26 ianuarie 2011
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere