Luhan: România poate beneficia de fonduri europene pentru infrastructură

Marţi, 14 decembrie, la Strasbourg, Parlamentul European a votat în favoarea raportului realizat de europarlamentarul PPE/PDL Petru Luhan, cu privire la „Realizarea unei adevărate coeziuni teritoriale, sociale şi economice în UE – o condiţie sine qua non a competitivităţii globale”.

poza
Luhan: România poate beneficia de fonduri europene pentru infrastructură

Criterii de alocare favorabile pentru ţara noastră

Impactul acestui raport pentru ţara noastră înseamnă criterii de alocare a fondurilor europene care să ne avantajeze, fiind un stat nou aderat cu o putere economică mai redusă comparativ cu celelalte state membre.

În prezent, pentru perioada 2007-2013, Romania beneficiază de finanţare europeană în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro, din fondurile de dezvoltare regională. La nivel european exista voci ce doresc schimbarea criteriului actual de eligibilitate a regiunilor pentru această politică, şi anume PIB, lucru ce ar dezavantaja serios ţara noastră după 2013. România are un PIB pe cap de locuitor de numai 45% din media europeană şi un lucru deosebit de important este faptul că raportul europarlamentarului român, în forma aprobată de Parlamentul European, se opune clar acestei schimbări a criteriilor de eligibilitate.

Investiţii substanţiale pentru infrastructura după 2013

Mizând pe faptul că România, alături de alte noi state membre, au infrastructuri deficitare, raportul menţionează nevoia de dezvoltarea a infrastructurilor de orice tip şi necesitatea continuării sprijinului UE acordat investiţiilor în acest domeniu după anul 2013. Dacă în prezent ţară noastră beneficiază de aproximativ 4,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii, în principal cea de transport, în următoarea perioadă de programare 2014-2020 se prevăd investiţii cel puţin la fel de consistente.

Se menţionează în raport necesitatea elaborării de proiecte mari, cu impact major asupra dezvoltării regiunilor. Un exemplu pentru ţara noastră îl constituie dezvoltarea infrastructurii de transport, în special a autostrăzilor. Acest lucru va oferi un grad ridicat de accesibilitate regiunii respective, va atrage investiţii directe, va crea locuri de munca şi va duce la prosperitate.

"O importanţă deosebită trebuie acordată continuării investiţiilor, cel puţin la nivelul valoric actual, în infrastructura de orice tip, respectiv de transport, IT&C, socială, educaţională, de cercetare-dezvoltare, de mediu, care vor permite realizarea unui nivel adecvat de accesibilitate pentru toţi cetăţenii europeni şi le vor oferi acestora şanse egale de dezvoltare. Trebuie să sprijinim proiectele mari, cu impact major la nivel naţional şi european, care vor genera creştere economică, vor crea locuri de muncă şi vor asigura o dezvoltare durabilă a regiunilor." a declarat Petru Luhan.

Alocarea fondurilor în funcţie de specificitatea regiunilor

Raportul mai prevede ca banii să fie alocaţi în funcţie de specificitatea zonelor. Dacă ţara noastră are posibilitatea să se dezvolte în anumite sectoare specifice atunci politicile vor fi structurate în aşa fel încât nevoile regiunilor să fie satisfăcute şi astfel să se genereze valoare adăugată imediată. Raportul recomandă încurajarea aplicării principiului descentralizării până la nivelul autorităţilor locale, în vederea îmbunătăţirii absorbţiei fondurilor europene.

Reducerea decalajelor economice între statele membre ale UE

Uniunea Europeană nu va putea fi cu adevărat competitivă la nivel global dacă nu sunt eliminate aceste diferenţe dintre ţările sau regiunile dezvoltate şi cele mai sărace. Astfel, dacă în cea mai dezvoltată regiune (Londra, UK) PIB-ul pe cap de locuitor este de 334.2% din media UE-27, în cea mai săracă regiune (Severozapaden, Bulgaria) acest indicator este de numai 26%, adică de aproximativ 13 ori mai mic. Romania nu stă deloc bine la acest capitol, regiunea Nord-est din România ocupând locul 270 din 271, cu 27% din media UE-27.

“Votul de astăzi al Parlamentului European a înlăturat riscul de mărire al diferenţelor de dezvoltare faţă de statele din Vest. Nu putem avea două Europe: una puternic dezvoltată economic, cu priorităţi proprii de dezvoltare, şi o Europă a ţărilor sărace, fără infrastructură şi departe de standardele occidentale. Pentru a fi cu adevărat puternică la nivel global, Uniunea Europeană va trebui să îşi găsească echilibrul interior, reducând diferenţele de dezvoltare dintre statele membre”, a declarat Petru Luhan.

Competitivitatea Uniunii Europene pe plan global


Raportul menţionează că pentru prima dată Uniunea Europeană trebuie să privească peste graniţele sale şi să dezvolte domeniile strategice pentru a deveni mai puternică.

Având în vedere că fondurile comunitare reprezintă principalul suport financiar în realizarea obiectivelor de dezvoltare la nivel regional si local, raportul aduce în plus elemente ce urmăresc creşterea rezultatelor generate de acestea.

“Am menţionat în raport şi alte modalităţi de maximizare a rezultatelor politicii de coeziune în vederea creşterii competitivităţii economice, cum ar fi necesitatea continuării simplificării procedurilor de utilizare a fondurilor europene, asigurarea flexibilităţii acestora, necesitatea formulării unei propuneri concrete din partea Comisiei in ceea ce priveşte utilizarea parteneriatului public privat şi acordarea unei atenţii deosebite rolului important pe care îl au IMM-urile în promovarea creşterii economice, crearea de locuri de munca şi prosperitatea regiunilor”, a mai declarat europarlamentarul român.

Acest raport se înscrie în seria eforturilor depuse de către Parlamentul European pentru conturarea viitoarei politici de coeziune şi regionale a Uniunii Europene după 2013 şi s-a bucurat de larga susţinere şi apreciere a deputaţilor europeni şi a domnului Johannes Hahn, comisarul însărcinat cu politica regională, ce a luat parte la dezbaterea din plenul Parlamentului European.

14:55
marti, 14 decembrie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere