28 aprilie - Ziua mondială pentru sănătate şi securitate la locul de muncă

În cadrul Programului Naţional de Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul de Viaţă şi Munca, I.4,  Obiectiv 5. Activităţi de protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali, au fost investigate cu laboratorul de toxicologie din cadrul DSP Suceava (prin program şi la solicitare), un număr de 390 posturi de muncă, fiind prelevate din mediul de muncă un număr de 1378 probe, fiind efectuate un număr de 1408 analize toxicologice şi 25 analize biotoxicologice.

În cursul anului 2009 în primul rand s-a avut in vedere realizarea indicatorilor din Planul national al factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă Obiectiv IV, în cadrul monitorizării şi inspecţiei factorilor de risc occupaţional s-au efectuat un număr de 110 de acţiuni la unităţile de pe raza judeţului Suceava.

În urma semanlizărilor de la spitalele de recuperare şi refacere a capacităţii de muncă (medicina muncii) din judeţ şi din ţară a fost cercetat caracterul de boală profesională şi luate în evidenţă, un număr de 64 de cazuri de boală profesională care au fost raportate către Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi Casa Judeţeană de Pensii.

S-au efectuat determinări de noxe fizice respectiv determinări de zgomot, microclimat şi iluminat în vederea evaluării condiţiilor de muncă şi impactul acestora asupra organismului respectiv 246 determinări de zgomot, 145 determinări de microclimat şi 50 determinări de iluminat.

S-a monitorizat incidenţa bolilor profesionale şi absenteismul medical prin boală profesională astfel că în cursul anului 2009 s-au înregistrat un număr de 512 de zile de absenteism, având drept cauze diferite afecţiuni de boală profesională.

În cadrul controalelor privind factorii de risc din mediu de muncă s-au întreprins un numar de 95 de acţiuni.

S-au evaluat Factorii de risc maternali privind protecţia maternităţii la locul de muncă în vederea asigurării unor condiţii optime a stării fiziologice a femeilor garvide la un numar de 108 gravide.

În vederea supravegherii condiţiilor igienico-sanitare, a monitorizării condiţiilor de muncă şi a evaluării impactului noxelor asupra sănătăţii personalului din întreprinderi au fost efectuate un număr de 503 acţiuni.

Au fost verificate şi aprobate cu aviz favorabil un număr de 61 proiecte de construire de diferite obiective industriale şi de prestări servicii, în urma declaraţiilor pe propria răspundere a diverşilor agenţi economici la Oficiul Registrului Comerţului Suceava au fost evaluate condiţiile de munca din 491 de obiective de pe raza judeţului.

S-au evaluat şi s-au expertizat condiţiile de muncă în vederea obţinerii de sporuri la salariile de bază atât pe raza judeţului Suceava şi Botoşani în colaborare cu inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă la un număr de 172 buletine de expertizare.

S-au întreprins acţiuni de evaluare a condiţiilor de muncă şi măsurarea existenţei noxelor în colaborare cu inspectorii de la ITM Suceava în întreprinderile de pe raza judeţului unde există condiţii deosebite respectiv SC Stimas SA , Termica, Calcarul SA etc.

S-a participat la acţiuni commune cu organismele de inspecţie din cadrul instituţiei noastre în vederea soluţionării reclamaţiilor cu impact fonic asupra mediului de viaţă a populaţiei.

Se fac raportări statistice lunare, trimestriale, anuale care se raportează la nivel de unitate şi minister, se centralizează trimestrial incapacitatea temporară de muncă la unităţile de pe raza judeţului.

12:30
miercuri, 28 aprilie 2010

Taguri

, DSP

Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere