Evreii suceveni, cuprinşi într-o carte la Biblioteca Bucovinei

Vineri, 8 octombrie, ora 17, va avea loc lansarea cărţii Evreii din Suceava - The Book of The Jews from Suceava (Shotz) and the surrounding Communities (Arbore, Bălăceana, Bosanci, Burdujeni, Cacica, Comăneşti, Costîna, Dărmăneşti, Ilişeşti, Iţcani, Mărăţea, Mitoc, Pătrăuţi, Solca, Todireşti, Zahareşti).

Cartea este tipărită în Israel, în anul 2007 iar echipa de autori este coordonată de Dr. Benzion Fuchs. Consiliul editorial: Israel Huebner, Meir Kostiner, Yehuda Tennenhaus şi Simcha Weissbuch),

Evenimentul va avea loc în cadrul Simpozionului O  CULTURĂ  A SUPRAVIEŢUIRII
prilejuit de Ziua Holocaustului din România (9 octombrie) şi de sesiunea generică din cadrul 2010 - Anul Paul Celan (manifestare internaţională iniţiată la Biblioteca Bucovinei în ianuarie 2010)


Volumul de faţă reprezintă una dintre cele mai notabile realizări documentaristice şi memoriale privind comunitatea evreilor originari din Suceava (Shotz) şi împrejurimi.

 

Cartea conţine informaţii foarte bine structurate. În Volumul I, informaţiile vorbesc despre evreii din Suceava şi împrejurimi, despre istoria Bucovinei şi a Sucevei, despre viaţa evreiască din Suceava, despre diferitele etape din viaţa evreilor şi a comunităţilor româneşti (politicile rasiale antisemite, sionismul, curente revizioniste şi etape controversate, emigraţia în Palestina, organizaţii sportive, partide politice şi evreii, partidul comunist, partidul social-democrat, liga Cuza, partidul evreiesc, viaţa religioasă a evreilor din Suceava, sinagogi din Suceava, generaţii de rabini, România şi evreii din Suceava între cele două războaie mondiale, comunităţile de evrei din Burdujeni, Iţcani, Hatna (Dărmăneşti), Bălăceana, Comăneşti; o descriere a evreilor: profesii, ocupaţii, oameni de afaceri în Suceava şi împrejurimi; medici, farmacişti, avocaţi, comercianţi, mici afaceri şi meşteşugari; afaceri şi ateliere evreieşti între cele două războaie mondiale; afaceri şi ateliere în Iţcani; afaceri şi ateliere în Burdujeni; Holocaustul; persecuţiile din 1940 şi masacrele; deportările; deportarea evreilor în Transnistria; procesul deportării; Mogilev; viaţa în ghetto; tifosul exantematic; exil şi lagăre; munca forţată; auto-organizarea; comunităţi de ajutor; vizite şi ajutor dinafară; eliberarea: Shargorod; regimul opresiv, viaţa în ghetto, tifosul, auto-organizarea, centre culturale, ajutoare dinafară, munca forţată, autoapărarea, eliberarea. La fel, sunt descrise cu date extrem de precise lagărele Murafa, Djurin. Apoi urmeaza capitole dedicate unor producţii culturale aparţinînd artei de lagăr : cîntece din ghetto, cîntece şi jocuri, viaţa în Suceava după Shoah. Povestiri şi amintiri cu evreii Sucevei : Suceava = Shotz sau poate Meshuga. Alte povestiri. Yizkar – o amintire despre tata. Lista vistimelor Shoah. Soldaţi căzuţi la datorie. Referinţe, Bibliografie şi Website-uri.

În Volumul al II-lea, se găsesc evidenţele personale ale evreilor din Suceava şi din comunităţile împrejuitoare.

 

În capitolul introductiv LAUDATIO (p. XIV, vol.I) este arătată contribuţia esenţială a principalilor sponsori ai cărţii de faţă, personalităţi originare din Suceava şi trăitoare astăzi în alte ţări :

Paul Leinburd (Lauren Simona şi Cole Nathaniel) şi

Sorel & Judy Leinburd (Jacob şi Noah).

Ei au adus astfel un omagiu tatălui lor Jacob Leinburd (5 dec. 1919 – 21 mai, 1987) şi dragei lor mame Betty Leinburd (Calmanovici, născută în Fălticeni), care au ştiut să păstreze amintirile vii şi să lupte astfel pentru un viitor mai bun.

Seria sponsorilor continuă cu numeroase alte nume de personalităţi plecate în lume din Suceava, între care : Margalit Artzi, Senta şi Dov Krams, Ada şi Chaim Noy, Freddy Shany, Chaya Sherf, Alexandrer-Eugen şi Bertha Weitmann – aducînd fiecare laudele cuvenite părinţilor lor – , precum şi Organizaţia Internaţională a Evreilor din Bucovina (The “World Organization of Bukovina Jews”) (Preşedinte Yitzhak Yalon, Vice-Preşedinţi Jakob Weiner şi Isahar Locker), membrii Asociaţiei Foştilor Locuitori ai Sucevei (Shotz) şi ai împrejurimilor , precum şi familiile lor.

Mulţumirile şi gratitudinea sunt aduse  şi faţă de efortul depus pentru documentarea şi redactarea cărţii de către nume importante ale vieţii publice internaţionale care provin din spaţiul bucovinean: Freddy Anschel, Marcel Biener, Martin Gidron, Achim Hopmeier, Josef (Julku) Klein, Paul Leinburd, Norman Manea, Ytzhak (Tutiu) Yalon, Carol Zwilling, , apoi Ytzak Artzi, precum şi Dr. Adolf Weitmann, ca şi “Yad Vashem” (Zvi Bernhardt) şi U.S. Holocaust Memorial Museum Library (Henry Mayer şi Michlean L. Amir).

De asemenea, sunt aduse mulţumiri şi entităţii “Neora” pentru iniţierea şi întreţinerea site-ului www.shotzer.com.

 

Coordonatorul volumului, dr. Benzion Fuchs, îşi mărturisea în 2006, din Tel Aviv, în Prefaţa volumului, convingerea că o astfel de CARTE (frumoasă şi ca obiect de artă) “va reţine atenţia mai multor generaţii cate vin” (p. XVII)

Simca Weissbuch, un alt colaborator important,  a dorit la rîndul lui să-şi exprime dorinţa ca aceasta carte “să păstreze cît mai bine memoria, în beneficiul cît mai multor generaţii, să fie un momument scris al trecutului şi un document asupra sensului adevărat al Diasporei pentru toţi cei care nu au trăit această experienţă.

Amintindu-ne de trecut şi construind un viitor mai bun, să ne rugăm pentru ca urmaşii noştri să trăiască în pace, în libertate şi în siguranţă în ţara noastră, aşa cum o spun şi vechile învăţături”.

 

Cartea este bogat ilustrată cu fotografii şi fotocopii originale provenind din documente autentice (puse la dispoziţie de Achim Hopmeier, Paul Leinburd şi Carol Zwilling) şi are un aspect grafic şi artistic notabil.

Apariţia acestei cărţi este un eveniment atît pentru evreii originari din Suceava cît şi pentru cultura română, care îşi recuperează astfel unul din meridianele parţial întrerupte de regimurile totalitare.

Ediţia de faţă este deocamdată o versiune ebraică şi parţial engleză, dar nu ne îndoim de faptul că deja se lucrează şi la o versiune trilingvă, ebraică – engleză – română, modalitate prin care adevărul istoric privind evreii din Suceava şi împrejurimi se va întoarce acasă în inima unui număr sporit de cititori.

19:25
marti, 05 octombrie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere