Expoziţie de carte: Românii şi enigmele lor, la Biblioteca Bucovinei

Ca şi Transilvania, Bucovina este vizitată de un număr sporit de turişti care desfăşoară în această zonă – mai ales în sezonul cald – turism ecumenic, cultural, sportiv, balneo-terapeutic, etno-folcloric. Pe harta obiectivelor utile informării şi comunicării celor ce vin în Bucovina se înscrie şi Biblioteca Bucovinei, care şi-a vernisat recent şi o expoziţie de carte intitulată “Românii şi enigmele lor”.

“Studii de etnografie şi folclor” de Petru Caraman, “Istoria tradiţiilor şi obiceiurilor la români” de Nicolae Cojocaru, “Structuri magice tradiţionale” de Nicoleta Coatu, “Cosmografie românească veche” din volumul Povestea ţărilor Asiei, “Creştinismul românesc” de Simion Mehedinţi, “Sărbătorile la români” de Simion Florea Marian, “Magia la români” de Gheorghe Pavelescu, “Ghidul sărbătorilor româneşti”,  “Sărbătorile la români” de Tudor Pamfile (Vol. I şi II), “Voievodul dincolo de Sala Tronului” de Dan Horia Mazilu, “Măştile populare” de Romulus Vulcănescu, “Naşterea, Nunta, Înmormîntarea la români” de S. Fl. Marian, “Tradiţii religioase” de Vasile Panţiru, “Datinile şi credinţele poporului român” de Elena Niculiţă Voronca, “Românii la Est de Bug” de Anton Raţu, Dicţionarul Explicativ Ilustrat al Limbii Române – DEXI, “Vechi motive decorative româneşti – Motifs anciens de décoration roumaine” de Margărita Miller – Verghy – sunt doar cîteva titluri din colecţiile ce pun le dispoziţia cititorilor şi călătorilor informaţii necesare pentru a-i cunoaşte şi înţelege mai bine pe români, aşa cum sunt ei.

Importante personalităţi ale lumii au început să se apropie de Bucovina profundă şi de România profundă şi autentică, animate de un interes special. Unul dintre admiratorii şi, de acum, ambasadorii României este Prinţul Charles al Marii Britanii, care şi-a cumpărat mai multe proprietăţi în Transilvania, fiind atras de specificitatea culturii tradiţionale româneşti, de natura generoasă, de arta culinară şi de oamenii locului.

"Rădăcinile Familiei Regale britanice au ceva legături cu Vlad Ţepeş, cel care a inspirat legenda Contelui Dracula -Vampirul. Aşa se poate explica imensă afecţiune pe care o are Prinţul Charles pentru Transilvania", scria recent cotidianul Daily Mail.

În anul 2010, promovarea turismului şi a culturii româneşti şi mai ales bucovinene s-a intensificat.  Judeţul Suceava a fost prezent cu un stand de 60 de metri pătraţi la Tîrgul de Vacanţe desfăşurat la Viena în perioada 14 - 17 ianuarie, prin reprezentanţii asociaţiilor de turism "Suceviţa, „Vama", „Humor" şi „Bucovina", meşteri populari şi membri ai Ansamblului „Ciprian Porumbescu". Prin demonstraţiile meşterilor populari şi graţie degustării produselor tradiţionale din Bucovina, standul sucevenilor a fost ca un magnet pentru cei aproape 150.000 de vizitatori ai Tîrgului de Vacanţe, au observat specialiştii.

Bucovina iniţiatică, la fel ca şi România iniţiatică, apar ca o revelaţie şi ca o enigmă celor ce sunt cetăţeni liberi şi care călătoresc prin toate colţurile lumii. În faţa unor avalanşe de informaţii greşite despre români, care vin adesea (fie din rea voinţă, fie din ignoranţă) pe canalele media sau internetice şi care sunt legate de complexele relaţii de concurenţă dintre culturi în cadrul lumii globalizate (unele relaţii fiind tensionate de nuclee rasiste xenofobe din ţările de imigraţie), Biblioteca Bucovinei vine să demonstreze că numai cărţile despre români scrise de specialişti, cercetători  şi analişti interesaţi cu bunăcredinţă de români sunt cele mai recomandabile surse de cunoaştere. Acesta şi este, alături de bucuria lecturii şi satisfacţia educaţiei, rostul expoziţiei Românii şi enigmele lor.

16:04
joi, 08 iulie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere