Şase candidaţi din judeţul Suceava au obţinut nota 10 la proba scrisă a Examenului naţional pentru definitivare în învăţământ

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la nivel naţional, procentul de promovare este de 69,17%, iar 101 candidaţi au obţinut nota 10.

poza
Şase candidaţi din judeţul Suceava au obţinut nota 10 la proba scrisă a Examenului naţional pentru definitivare în învăţământ

În judeţul Suceava şase candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă, iar patru dintre aceştia au promovat examenul cu media 10.

Astfel, candidaţii care au fost notaţi cu 10 au susţinut proba scrisă la disciplinele : matematică- 1 candidat, Limba română şi literatura pentru copii, Metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar( învăţământ preşcolar în limba română)- 2 candidaţi, Industrie Alimentară( Specialitate şi Metodica predării acesteia)- 1 candidat, Informatica şi Tehnologia Informaţiei( Specialitate şi Metodica predării acesteia)- 1 candidat şi Turism şi Servicii( Specialitate şi metodica predării acesteia).MEC a precizat că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obţinute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

05:22
miercuri, 29 iulie 2020

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere