USV derulează proiectul transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area - NESiCA.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează proiectul transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area - NESiCA. Proiectul face parte din cadrul programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, axa OT6 „Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”, având ca prioritate utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acțiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și a poluării râurilor.

poza
USV derulează proiectul transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area - NESiCA.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava participă la acest proiect în calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Inițiative European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice - Slovacia, Universitatea din Nyíregyháza - Ungaria și Universitatea Națională Uzhgorod – Ucraina, ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, bugetul total al proiectului fiind de 1.104.707,30 € (5.335.736,25 Lei) din care alocat de Uniunea Europeană 994,236.56€ (4.802.162,58 Lei), bugetul USV fiind de 124,313.72 € (600,435.26 Lei).

Ca obiectiv general, proiectul asigură promovarea eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice în comunități, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu din regiunile de frontieră ale celor patru state.

Se asigură creșterea nivelului de conștientizare, competențe și abilități în tehnologii bazate pe surse regenerabile de energie și intervenții în domeniul eficienței energetice între comunități și instituții. Impactul pe termen mediu va duce creșterea ponderii resurselor regenerabile de energie în comunități, producția și consumul de energie, iar pe termen lung va conduce la reducerea emisiilor de GES. Se propune o abordare inovatoare bazată pe cooperarea dintre universități, comunități locale și ONG-uri.

Ca obiective specifice, se urmărește creșterea competențelor și abilităților populației din regiunile de frontieră în protejarea mediului, contribuind la reducerea emisiilor globale de GES. Se vor înființa centre și laboratoare specializate în inovarea, în fiecare regiune țintă, pentru asigurarea monitorizării energiei, creșterea eficienței energetice, integrarea surselor regenerabile de energie, oferind sprijin atât pentru comunități, cât și pentru studenți sau absolvenți de studii superioare.


Vor fi create echipe de specialiști în regiunile partenere prin sesiuni de instruire comune ale experților din laboratoarele specializate, pentru a instrui și a consilia persoanele interesate cu privire la problemele energetice durabile și schimbările climatice, prin organizarea de ateliere tematice, sesiuni de instruire și sesiuni de schimb de bune practici.

Creșterea eficienței energetice se va realiza prin inițiative comune pentru a crea un sistem inovativ de producere a energiei termice (Universitatea din Uzhhorod, Ucraina), un sistem inovativ de stocare a energiei (Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia), laboratoare de energie înființate pentru comunitățile din Nyiregyhaza, Suceava și Uzhhorod, care vizează soluții pentru monitorizarea energiei, dezvoltarea de concepte și soluții noi pentru comunitățile pilot.

Proiectul contribuie la obiectivul specific Programului „Protecția mediului, atenuare și adaptare la schimbărilor climatice”, oferind o platformă puternică pentru implementarea acțiunilor privind eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie. În cele cinci regiuni (HU, SK, RO, UA) vor fi înființate laboratoare specifice, care vor desfășura activități legate de eficiența energetică și consiliere/instruire în domeniul surselor regenerabile. Laboratoarele vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație și cu standuri educaționale moderne, pentru instruirea membrilor comunităților participante la acest proiect. De dotarea acestor laboratoare vor beneficia câte 21 de studenți de la fiecare universitate parteneră.

Prin implementarea proiectului, se dorește obținerea unei situații regionale îmbunătățite în ceea ce privește utilizarea durabilă a resurselor mediului în zona transfrontalieră (Suceava – Maramureș - Satu Mare), datorită soluțiilor energetice eficiente și inovatoare din comunități, furnizate ca urmare a cooperării cu universitățile și instituțiile competente precum și o capacitate crescută în domeniul sistemelor de producere a energiei din resurse regenerabile în comunități și instituții de învățământ din regiunile de frontieră.

Potrivit coordonatorului proiectului din partea Universității sucevene, șeful de lucrări dr.ing. Constantin UNGUREANU, se are în vedere dezvoltarea conceptului de Joint Energy și a unei platforme web pentru comunități, studenți și cadre didactice. Aceasta va promova activitățile propuse prin proiect și sursele regenerabile de energie, urmărind eficiența energetică și a surselor regenerabile de energie prin activități de educație în universități și comunități. Vor fi dezvoltate 3 laboratoare în fiecare regiune: Nyiregyhaza (HU), Suceava (RO) și Uzhhorod (UA). Câte trei comunități din fiecare regiune (România, Ungaria, Slovacia și Ucraina) vor beneficia de planuri de măsuri și soluții inovatoare privind eficiența energetică și monitorizarea energiei cu echipamente de ultimă generație. Membrii comunităților respective vor participa la workshop-uri și tururi educaționale în zona de frontieră la obiective reprezentative din categoria surselor regenerabile.


15:51
duminica, 13 septembrie 2020

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere