Colegiul Naţional Ştefan cel Mare. O minicronologie

În acest an, Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" din Suceava împlineşte 150 de ani de excelenţă în educaţie. Vă oferim spre lectură o minicronologie care evidenţiază parcursul istoric al acestei instituţii.

poza
Colegiul Naţional Ştefan cel Mare. O minicronologie

1860     
 • 13 iunie - este emis la Viena Decretul de înfiinţare al Königliche Obergymnasium G-O Kaiserliche in Suczawa (ordinul 14805 al autorităţii austriece care administra Bucovina din 1775)
 • 11 septembrie - primul consiliu profesoral cu 4 profesori (2 germani, un ceh-director şi un român)
 • 17 septembrie - prima zi de şcoală pentru cei 79 de elevi  (34 români, 30 germani, 7 poloni, 5 evrei, 3 armeni) în 5 săli de clasă  după programa de învăţământ din imperiu
 • primul director, Dr. Josef Marek (1860-1869) profesor de latină şi greacă

1862
 • primul anuar al şcolii (Jahres-Bericht des Obergymasiumus in Suczawa);
 • Simion Florea Marian intră în clasa I
 • primul spectacol al asociaţiei Suczawaer Gesangverein (Suceava muzicală) formată  din elevi şi profesori ai şcolii
 • primul profesor laic de limba română şi de muzică

1863
 • primul an al bibliotecii şcolii (cu 33 de titluri)
 • Ciprian Porumbescu se înscrie în clasa I

1866
 • prima promoţie (9 absolvenţi din cei 60 înscrişi în clasa I);
 • printre absolventi Dimitrie şi Samoil Isopescul care în 1872-1904 vor fi profesori de matematica-fizică şi istorie-geografie

1867
 • elevul Ciprian Porumbescu organizează cu colegii săi o orchestră şi susţine mai multe manifestări muzicale

1868
 • Dr. Josef Marek, director al şcolii este numit Inspector General al Bucovnei

1869
 • sunt 304 elevi (din care 112 români)

1870
 • primul an în care se studiază  limba italiană
 • primul an cu discipline opţionale (obiecte libere)
 • director Johann Limberger (1870-1883) profesor de istorie naturală
 • Simeon Florea Marian şi alţi 9 elevi sunt exmatriculaţi

1871
 • se desfăşoară serbările de le Putna închinate lui Ştefan cel Mare la care participă  Ciprian Porumbescu, Mihai Eminescu, Ioan Slavici. Studentul A. D. Xenopol rosteşte discursul festiv, se cântă „Imnul lui Ştefan cel Mare” pe versuri de Vasile Alecsandri
 • primul an în care se studiază limba franceză

1872
 • îşi începe activitatea profesorul Samuil Isopecul, autor de manuale scolare
1873
 • al 50-lea profesor angajat (acum sunt 3 germani şi 14 români)
 • se sărbătoresc 25 de ani de domnie a lui Franz Joseph (împărat al Austriei, rege al Ungariei şi Boemiei, rege al Croaţiei, mare duce al Bucovinei, mare principe de Transilvania, marchiz de Moravia etc. din 1848 până  în 1916 domnia sa de 68 de ani a fost a treia ca lungime din Europa)

1875
 • îşi încep activitatea ca profesori Ştefan Dracinschi şi Ştefan Ştefureac
1876
 • poetul bucovinean Vasile Bumbac este profesor al şcolii
1877
 • Curierul de Iaşi, 20 martie, M Eminescu publică articolul „Liceul din Suceava”„Depărtat de luptele politice care înveninează viaţa publică la noi şi ferit de veşnicele fantezii reformatoare, liceul din Suceava ar merita să devină foarte bun, dacă nu cel mai bun institut secundar românesc”
1879
 • Gherasim Buliga îşi începe activitatea de profesor al şcolii

1881
 • prima clasă în limba română;
 • primul manual de matematică realizat de un profesor al colegiului (Samuil Isopescul)

1882
 • primul manual de geografie realizat de un profesor al colegiului (Samuil Isopescul)

1883
 • primul an de activitate al profesorului Simion Florea Marian (cu un salariu de 1250 de florini anual);
 • 14 septembrie, se constituie societatea culturală „Şcoala română” cu scopul românizării învăţământului bucovinean
1884
 • este numit primul director român Ştefan Dracinschi (1884-1895) profesor de latină şi greacă
 • sunt 409 elevi (din care 196 români)
1885
 • primul manual de limba română („Cetirea”) realizat de un profesor al colegiului (Ştefan Ştefureac)
 • 27 decembrie Mihai Eminescu participă la o serbare profesorală în clădirea şcolii
1886
 • primul manual de istorie universală realizat de un profesor al colegiului (Samuil Isopescul)
1887
 • profesori ai şcolii înfiinţează  „Clubul Român. Societate de lectură şi petrecere”
 • susţine examenul de bacalaureat Vasile Găină, viitorul rector al Universităţii din Cernăuţi
1890
 • susţine examenul de bacalaureat viitorul teolog şi decan la Universitatea din Cernăuţi Vasile Gheorghiu
1891
 • se inscrie in anul III, Oskar Ritter von Loges
1894
 • sunt 601 elevi (din care 279 români)
1895
 • primul an desfăşurat în actualul sediu al colegiului; (inaugurat pe 19 noiembrie de ziua împărătesei Elisabeta Amalia Eugenia de Wittelsbach)

1896
 • incepe şcoala elevul Rudolf Gassauer viitor profesor al colegiului (1909-1940) istoric, arheolog şi numismat

1900

 • al 100-lea profesor
 • Este inaugurată  grădina botanică a şcolii (Dr Baner, Universitatea Cernăuţi) pe locul actualului parc S.F.Marian (va funcţiona 30de ani)


1902

 • Elev Ilie Torouţiu 1888-1953 Membru corespondent al Academiei, istoric, dr. în filologie, folclorist, prof. univ. (Frankfurt am Mein), 13 volume „Studii şi documete literare”

1903

 • al 40-lea manual realizat de un profesor al colegiului
 • se înfiinţează  de profesori ai scolii Reniunea de Cântare „Ciprian Porumbescu” din Suceava  cu o secţie de teatru si una de muzică


1904

 • istoricul Ion Nistor (viitor ministru) îşi începe activitatea de profesor în şcoală


1906

 • primul an de funcţionare al internatului pentru băieţi (donaţia Vasile Cocârlă)
 • prima consolidare a clădirii (cu bare şi plăci metalice)

1907

 • sunt 841 elevi (din care 402 români)
 • Director Constantin Cosovici (1907-1910), profesor de matematică şi fizică

1910

 • ultimul anuar în limba germană (al 48-lea)
 • Director Constantin Procopovici (1910-1917), profesor de matemetică şi ştiinţele naturii

1911

 • primul anuar al şcolii în limba română
 • cu 1032 elevi (în 25 de clase) devine cea mai mare şcoală medie din Imperiul Austro-Ungar
 • se înscrie în clasa I Ştefan Piersic, tatăl actorului Florin Piersic


1917

 • clădirea devine spital militar rusesc şi apoi cazarmă ocupată pe rând de ruşi, ucrainieni, polonezi


1919

 • primul an de funcţionare cu un nume nou: „Liceul de băieţi Ştefan cel Mare”
 • al 10-lea director Vasile Burduhos (1919-1938) profesor de latină şi greacă
 • autorităţile române cer demontarea inscripţiilor germane, interzic formularele şcolare cu antet austro-ungar şi spectacolele prohabsburgice

1922

 • susţine examanul de Bacalaureat Alexandru I. Popovici, autorul primului manual universitar românesc de tehnologie a uneltelor de pescuit

1924

 • vizita lui Carol al II-lea la Suceava şi la „Liceul de băieţi Ştefan cel Mare”
 • un profesor al şcolii participă la primul Congres Naţional de Chimie
 • mai 28, premiu obţinut de un elev al şcolii la concursul organizat de societatea ştiinţifico-literară „Tinerimea Română”

1925

 • Eusebiu Camilar (1910-1965) elev (foto) Scriitor,traducător,  membru corespondent al Academiei

1927

 • profesori ai şcolii editează  revista lunară de cultură „Crainicul Cetăţii”  (va apărea până în 1935)

1928

 • elevul Ion Nimiţan este premiat de „Tinerimea Română”


1929

 • octombrie 3, vizita generalului francez Henry Berthelot la„Liceul de băieţi Ştefan cel Mare”
 • Profsorul Mihai Cărăuşu organizează primul spectacol aviatic la Suceava

1931

 • Carol al II-lea, fiul său Mihai şi principele Nicolae evidenţiază cercetaşii suceveni


1932

 • se inscrie elevul Nicanor Mânecan, viitor medic şi profesor universitar

1933

 • profesorul de filosofie Vasile Ienceanu devine prefect
 • Profesorul Ion Cârdei finalizează bustul lui Ciprian Porumbescu (din parcul oraşului)

1934

 • Primul parteneriat internaţional cu Welch National Council din Ţara Galilor
 • 1935
 • 12 octombrie, colegiul sărbătoreşte 75 de ani de existenţă. Participă Carol al II-lea, Mihai, Voievod de Alba Iulia, prinţul Nicolae, primul ministru Gh. Tătărăscu, membri ai guvernului;
 • este editată  prima istorie a liceului : „Din istoricul Liceului Ştefan cel Mare din Suceava” scrisă de Euseb Popovici, profesor al şcolii;

1937

 • octombrie 3, este dezvelit bustul din bronz al lui Ştefan cel Mare
 • se inscrie la liceu viitorul critic si istoric lietrar Dimitrie Pacurariu

1939

 • primul premiu atestat obţinut de un elev la şcolii: „Menţiune foarte onorabilă” într-un concurs interşcolar organizat la Cernăuţi;
 • ultimul anuar interbelic (al 28-lea)

1940

 • medalie de bronz obţinută  de un elev al colegiului la concursul de ski
 • primul profesor francez

1941

 • în clădirea liceului de instalează Comandamentul Militar German (15 ianuarie) şi Spitalul Militar Chirurgical nr. 613 (6 februarie)
 • Arhiva şcolii (12 lăzi) este mutată la Costeşti, Argeş

1942

 • primele profesoare;
 • Ioan Nemes absolvent

1943

 • primul concurs cu premii pe cercetări de istorie naţională „Ştefan cel Mare”  organizat de profesorii şcolii (premiul I, 5000 lei);
 • primul concurs de matematică iniţiat de liceu şi adresat celorlalte şcoli din oraş;

1944

 • clădirea scolii devine spital de campanie sovietic

1945

 • o comisie a prefecturii controlează şi triază cărţile biblliotecii pentru a fi în acord cu „marele popor vecin de la Răsărit”
 • decembrie 8 – elevii colegiului înfiinţează Societatea Culturală  „Simion Florea Marian” cu secţii de literatură, ştiinţă, artă, sport şi muzică

1946

 • al 250-lea profesor

1947

 • Devin obligatorii panourile şi lozincile progresiste precum şi activităţile de culturalizare


1948

 • Prima brigadă de muncă  voluntară a UTM

1949

 • Cursuri de alfabetizare pentru cetăţenii din cartier


1951

 • viitorul scriitor şi candidat la Premiul Nobel pentru literatură Norman Manea reprezintă colegiul la concursul de limba română


1952

 • Primele premii naţionale obţinute de elevi la Matematică şi la Fizică-Chimie;

1953

 • 6 mai, şcoala este criticată  în „Scânteia” pentru carenţe în participarea la învăţământul de partid
 • Sunt eliminaţi 6 elevi pentru că erau fii de chiaburi

1954

 • Primele clase de seral (care vor funcţiona până în 1991)
 • Şcoala medie de 10 ani băieţi

1955

 • Şcoala medie de băieţi nr 1
 • Se organizează  cuesuri serale şi fără frecvenţă pentru ofiţerii din miliţie şi armată promovaţi datorită originii sociale sănătoase

1956

 • Primele eleve (62 din 910 elevi);
 • Şcoala medie mixtă nr 1

1957

 • aprilie 12 – colegiul comemorează 500 de ani de la urcarea pe tron a patronului spiritual, Şcoala medie „Ştefan cel Mare”
 • şcoala este criticată pentru că „nu depune eforturi susţinute în vederea ridicării nivelului politic şi ideologic”

1960

 • 100 de ani trec neobservaţi, Reprezentantul ministerului învăţământului şi culturii oferă şcolii o staţie meteorologică, un aparat de emisie-recepţie şi un aparat de proiecţie

1964

 • primele clase cu profil sportiv (vor funcţiona până în 1975)


1966

 • Ica Zloczower şefă  de promoţie, Profesor universitar, dr. în chimie, vice-decan Case Western Reserve University

1967

 • prima directoare, Dr Rodica Alexandru (1967-1978, 1982-1986), profesor de istorie
 • primul număr al revistei elevilor „Sinteze”

1968

 • liceul „Ştefan cel Mare”


1972

 • primele premii internaţionale la fizică;

1976

 • Liceul de matematică  fizică

1977

 • Prima participare obligatorie la „Cântarea României”


1979

 • primele medii de 10 la Bacalaureat
 • 27 de premiaţi la olimpiadele naţionale

1982

 • Brigazi de muncă patriotică  Midia-Năvodari şi CET Suceava


1985

 • 26 octombrie – colegiul sărbătoreşte 125 de ani
 • 18 elevi ai colegiului participă la campionatul naţional al juniorilor la volei, handbal şi atletism
 • premii naţionale pentru comunicări ştiinţifice la Biologie şi Matematică;

1986     

 • primul cabinet de informatică

1989

 • primul campion naţional la atletism
 • ultimul număr al revistei „Sinteze” (aflată în al 22-lea an de apariţie)

1990

 • Liceul de cultură  generală „Ştefan cel Mare”
 • reapare anuarul (seria a III-a, cu un singur număr, al 78-lea de la înfiinţarea instituţiei)

1991

 • primul număr al revistei „Joc Secund” şi primul premiu I la concursul naţional al revistelor şcolare (performanţă repetată în următorii ani)

1992

 • primul profesor americam

1993

 • primul profesor german, după 1916, primul premiu internaţional la Matematică, primul număr al revistei elevilor „Orfeu”;

1995

 • al 30-lea director, al 500-lea profesor


1997

 • Primul premiu internaţional la pictură la concursul „Shankai’s International Children’s Competitions”;

1998

 • Primul premiu naţional ARDOR (Asociaţia Română pentru Dezbatere, Oratorie şi Retorică) obţinut de un elev al colegiului;

1999

 • primul an cu noul titlu: „Colegiul Naţional Ştefan cel Mare”
 • reapare Anuarul colegiului (seria a IV-a)

2000

 • Prima monografie a colegiului (Paul Leu) şi a doua istorie a acestei instituţii (Florin Moraru)
 • octombrie – colegiul sărbătoreşte 140 de ani
 • primul număr al revistei de limbă franceză „Echos”

2001

 • Primul premiu obţinut de revista de limbă franceză „Echos” la concursul naţional al revistelor şcolare
 • încep lucrările programului de reabilitare şi refuncţionalizare a clădirii colegiului
 • Director Dan Popescu, profesor de matematică

2002

 • Primul premiu internaţional la Biologie
 • primul an de funcţionare a trupei de teatru în limba engleză „Pygmalion”
 • locul I obţinut de elevi ai colegiului la concursul pentru studenţi organizat de Centrul Cultural Francez din Iaşi
 • participare la proiectul Comenius 1.1. „Values, Education, Modern Languages and the Internet in Secondary Education” în colaborare cu licee din Spania, Grecia, Italia, Germania.
 • prima colaborare cu CREE (Centrul Naţional pentru Educaţie Economică)


2003

 • primele premii internaţionale la Informatică
 • primul premiu obţinut la „Teen Play” Festivalul Internaţional de Teatru în Limba Engleză

2004

 • Clădirea colegiului este inclusă lista monumentelor istorice din judeţul Suceava
 • începe colaborarea cu Agenţia de Monirotizare a Presei şi Academia „Caţavencu” pentru realizarea de cursuri opţionale de mass media
 • primul premiu internaţional la Chimie;
 • prima participare la concursul internaţional „Siemens Join Multimedia”
 • primele premii I la Salonul Internaţional de Inventică de la Geneva;
 • primul premiu naţional la film obţinut de elevi ai colegiului la concursul „Mesajul meu antidrog”
 • prima ediţie a „Concursului elevilor de clasa a VIII-a” din municipiu organizată  de colegiu

2005

 • „Phoenix”  vizitează colegiul şi postul de radio
 • prima participare la concursul SMG (Stock Market Game) SUA desfăşurat pe durata a 10 saptamâni
 • aprilie – vizita consilierului economic al Ambasadei USA
 • obţinerea licenţei ECDL (European Computer Driving Licence)

2006

 • Echipa colegiului este premiată  la concursul naţional „Caravana diversităţii” organizat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Departamentul de Stat pentru Relaţii Interetnice
 • decembrie, colegiul este premiat la Gala Naţională a Liceelor
 • colegiul participă la proiectul „Exerciţiu cu Natura” finanţat de Ministerul Mediului
 • două  premii obţinute de elevii şcolii la SMG (Stock Market Game) New Jersey SUA

2007

 • începe colaborarea cu licee din Franţa, Germania şi Italia în proiectul Comenius „Live Video Across Europe”

2008

 • începe colaborarea cu Junior Achievement parte a Junior Achievement Worldwide SUA şi Junior Achievement-Young Enterprise Europa
 • prima vizită  a ministrului Cristian Adomniţei (absolvent al şcolii)

2009

 • este înfiinţată  Asociaţia Profesioniştilor Colegiul National Stefan cel Mare Suceava


2010

 • al 90-lea anuar (din care 48 în limba germană 1862-1910)
 • Prima ediţie a concursului interdisciplinar OpenIT
 • prima ediţie a concursului de film pentru elevi CNSMovie
 • 11-16 oct, Zilele Colegiului. 150 de ani de excelenţă în educaţie.


20:28
vineri, 08 octombrie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere